• DS Protect Clip

  Nr art. 081801

  DS Protect Clip

  Mocowanie do systemów DS Protect i DS Protect AL

  Wariant
  0818 | DS Protect Clip
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość termiczna +170 °C

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Mocowanie i pomoc montażowa do DS Protect
  • Mocowanie do DS Protect AL

  Właściwości

  • Samouszczelniająca na złączach
  • Elastyczność
  • Odporna na temperaturę i UV
  • Sposób stosowania
   • Patrz instrukcja wykonawcza.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Nieograniczony Okres przechowywania
   • Pod warunkiem przechowywania w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem produkt ma nieograniczoną trwałość

  • Zużycie
   • około 4 szt./m

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  Możliwe produkty systemowe