• IH-Set 30

  Nr art. 687401

  IH-Set 30

  30-metrowy system węży iniekcyjnych do wykonywania wodoszczelnych spoin budowlanych

  Wariant
  6874 | IH-Set 30
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Uszczelnianie przerw roboczych w budowlach betonowych, z Ogólnym Dopuszczeniem Budowlanym w kombinacji z IR PUR 2K 150
  • Dodatkowe uszczelnienie przy stosowaniu taśm lub blach dylatacyjnych

  Właściwości

  • Jednościenny perforowany wąż iniekcyjny (3 x 10 m)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Przestrzegać informacji z Instrukcji Technicznej stosowanej żywicy iniekcyjnej

  • Wskazówki wykonawcze
   • Maksymalna długość odcinka wtłaczania: 10 mb.

    Następujące kolejno po sobie obwody iniekcyjne muszą na siebie zachodzić!

    Obwody iniekcyjne należy oznakować za pomocą pakerów iniekcyjnych w kolorze czerwonym lub białym.

    Szczegóły zawarte są w załączonej instrukcji montażu.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • wiertarka udarowa, urządzenie do wstrzeliwania kołków mocujących opaski.

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Nieograniczony Okres przechowywania
   • Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.

  • Zużycie
   • Patrz instrukcja techniczna stosowanej żywicy iniekcyjnej

  Możliwe produkty systemowe