• DS Protect

  Nr art. 082325

  DS Protect

  Wysokowytrzymała, trójwarstwowa kubełkowa mata ochronna z funkcją oddzielającą

  Wariant
  0823 | DS Protect
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie około 350 kN/m²
  Odporność termiczna -30 °C do +80 °C
  Wysokość kubełków Około 9 mm
  Kształt / rozmieszczenie kubełków w kwadracie/poziome i pionowe
  Wydajność drenowania około 2,4 l/s m
  Współczynnik wodoprzepuszczalności włókniny około 10 x 10-4 m/s
  Skuteczna średnica porów włókniny 095 = 180 my
  Wytrzymałość na wyrywanie na łącznikach muru/poł. gwoździowanych około 420 N/mocowanie

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany na zewnątrz
  • Ochrona elementów budowli stykających się z gruntem w obiektach istniejących i nowobudowanych
  • Warstwa ochronna zgodna z DIN 18533
  • Warstwa ochronna zgodna z instrukcją WTA 4-6
  • Drenaż pionowy zgodny z DIN 4095
  • Poziomy element drenujący w parkingach wielopoziomowych i podziemnych

  Właściwości

  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • Wysoka zdolność odprowadzania wody
  • Odporność na gnicie
  • Przechowywanie/trwałość
   • Nieograniczony Okres przechowywania
   • Pod warunkiem przechowywania w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem produkt ma nieograniczoną trwałość

  • Zużycie
   • Łączne zużycie około 1,1 m² / m²
   • Około 1,1 m²/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe