• Tape VF
 • Tape VF 75 EC
 • Tape VF 100 IC
 • Tape VF 120 VC
  • Tape VF
  • Tape VF 75 EC
  • Tape VF 100 IC
  • Tape VF 120 VC

  Nr art. 507401

  Tape VF

  Wysokiej jakości taśma uszczelniająca na bazie kauczuku NBR, pokryta włókniną

  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Kolor niebieski
  Maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 122 %
  wzdłuż: 93,6 %
  Po oddziaływaniu płynnych chemikaliów
  w poprzek: 131 %
  wzdłuż: 111 %
  Wodoszczelność około 3,0 bar
  Współczynnik sd 5 m
  Odporność termiczna -20 °C do +90 °C
  Grubość 0,65 mm

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Uszczelnianie połączeń z betonem wodoszczelnym (PG-ÜBB)
  • Uszczelnianie cokołów
  • Uszczelnienia zespolone
  • Łączenie elastycznych, mineralnych szlamów uszczelniających z niemineralnymi materiałami budowlanymi z tworzywa sztucznego, metalu i drewna

  Właściwości

  • Wysoka elastyczność
  • Wysoka rozciągliwość i zdolność powrotu do pierwotnego kształtu
  • Materiał pokryty specjalną włókniną
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

    Gniazda żwirowe należy usunąć, a jamy po nich wypełnić.

    Podłoża niemineralne całkowicie oczyścić i odtłuścić, w razie potrzeby nadać szorstkość.

    Na podłożach mineralnych i porowatych należy wykonać warstwę kontaktową z materiału uszczelniającego!

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

  • Sposób stosowania
   • Jako warstwę przyczepnościową należy położyć materiał uszczedlniający, po czym na całej powierzchni wbudować taśmę.

    W narożnikach stosuje się - na zakładkę z taśmą - narożniki wewnętrzne i zewnętrzne VF

    Na przepustach można zastosować kołnierze ścienne VF lub kształtki sporządzone z taśmy Fugenband VF.

    Warstwy uszczelnienia nakłada się w zależności od zastosowanego materiału uszczelniającego.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Dopuszczalne temperatury obróbki uzależnione są od właściwości stosowanych materiałów uszczelnieniowych, jednak w żadnym przypadku nie powinny być niższe, niż +5 °C.

    Materiał uszczelniający nalezy nakładać w kierunku poprzecznym do taśmy uszczelniającej. Taśmy tej nie wolno uszkodzić.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Do docinania: nożyczki lub nóż
    Do wykonania uszczelnienia: wałek, pędzel lub szpachla

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Przechowywać w chłodnym miejscu / chronić przed mrozem i wilgocią
   • Nieograniczony Okres przechowywania
   • W temperaturze pokojowej, w suchym miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem produkt ma nieograniczoną trwałość.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • według potrzeb

  • Wskazówki ogólne
   • Należy uwzględnić aktualne przepisy.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej