• Fugenband B 200 A

  Nr art. 480701

  Tape B 200/A

  Specjalna taśma uszczelniająca z elastomeru termoplastycznego

  Kolor: Tape B 200/A | 4807
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Ciśnienie rozrywające maks. > 4 bar
  Reakcja na ogień klasa B2
  Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504 S2) podłużne/poprzeczne: 1000 % (DIN EN ISO 527-3)
  Odporność chemiczna po upływie 7 dniowego przetrzymywania w temp. pokojowej nast. chemikaliów: kwas solny 3% odporna, kwas siarkowy 35% odporna, kwas cytrynowy 100g/l odporna, kwas mlekowy 5% odporna, ług potasowy 20% odporna, podchloryn sodowy 0,3 g/l odporna, woda morska 20 g/l odporna
  Szerokość łączna 200 mm
  Wytrzymałość na odrywanie > 4,0 N/mm²
  Maksymalna siła rozciągająca podłużna/poprzeczna: 14 N/mm² (DIN EN ISO 527-3)
  Ciężar materiału 930 g/m²
  Wodoszczelność > 4 bar
  Skład elastomer termoplastyczny
  Odporność na UV min. 6500 h (DIN EN ISO 4892-2)
  Odporność termiczna -30 °C / +90 °C
  Grubość 1,0 mm
  Przenoszenie siły 25% rozszerzenie poprzeczne: 42,7 N/mm², 50% rozszerzenie poprzeczne: 49,2 N/mm²
  Wytrzymałość na dalsze rozdzieranie podłużna/poprzeczna: 100 N (DIN EN 12310-2)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany na zewnątrz
  • Uszczelnienie spoin dylatacyjnych i konstrukcyjnych w miejscach narażonych na szczególne obciążenia, np. elementy w obszarze kanalizacji. (tutaj wymagane są oddzielne ustalenia)

  Właściwości

  • Działa trwale uszczelniająco
  • Odporna na rozcieńczone kwasy i ługi oraz roztwory soli
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

    Równe, mineralne podłoże.

   • Przygotowania

    Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

    Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować.

    Gniazda żwirowe należy usunąć, a jamy po nich wypełnić.

    Szczegółowe informacje zawarte są w aktualnej Instrukcji technicznej danego kleju

  • Sposób stosowania
   • malowanie pędzlem/wałkiem szpachlowanie
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min.
    +5 °C doi maks. +30 °C

   • Zaprawę klejową nakładać zgodnie z informacjami w odnoszącej się do niej aktualnej instrukcji technicznej.

    Przyłożyć perforowaną stronę taśmy, a następnie przykryć kolejną warstwą zaprawy klejowej.

    Taśma spoinowa może być zgrzewana na gorąco za pomocą typowych, dostępnych w handlu nagrzewnic (o mocy co najmniej 2300 W). Należy przy tym zwracać uwagę, by powierzchnię nadtapiać przy możliwie niskiej temperaturze, bez stwarzania zagrożenia dla szczelności produktu.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Dopuszczalne temperatury obróbki uzależnione są od właściwości stosowanych materiałów uszczelnieniowych, jednak w żadnym przypadku nie powinny być niższe, niż +5 °C.

    Podczas wbudowywania taśmy uszczelniającej za pomocą szpachli należy wykonywać wyłącznie ruchy poprzeczne w stosunku do taśmy.

    Nie nacinać przedmiotami o ostrych krawędziach.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem szpachlowanie
   • Do docinania: nożyczki lub nóż
    Do uszczelniania: wałek, pędzel lub szpachelka

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Przechowywać w chłodnym miejscu / chronić przed mrozem i wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W warunkach chłodnych, suchych i chroniących przed wpływem UV produkt można przechowywać przez 12 miesięcy.

    Po otwarciu folii ochronnej materiał należy zużyć w ciągu 2 miesięcy.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie około 1 m / m
   • 1 m/m

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej