• Tex 4,8/100 und Tex 4,8/25
 • Tex 4,8/100 und Tex 4,8/25
  • Tex 4,8/100 und Tex 4,8/25
  • Tex 4,8/100 und Tex 4,8/25

  Nr art. 418302

  Tex 4,8/100

  Siatka wzmacniająca ze szkła typu E pokryta tworzywami polimerowymi

  Wariant
  4183 | Tex 4,8/100
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Średnica oczek 4,8 x 5,1 mm
  Ciężar powierzchniowy min. 75 g/m²
  Wytrzymałość na zerwanie - łańcuch 1000 N/cm
  Wytrzymałość na zerwanie - strzał 950 N/ cm

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Wkładka wzmacniająca do powłok bitumicznych modyfikowanych polimerami (PMBC)
  • Wkładka wzmacniająca do elastycznych powłok grubowarstwowych modyfikowanych polimerami (FPD)

  Właściwości

  • Materiał odporny na gnicie
  • Materiał odporny na alkalia
  • Sposób stosowania
   • Tkaninę należy całą powierzchnią wcisnąć w masę powłoki.

    Zakładka w kierunku wzdłużnym i poprzecznym powinna mieć szerokość 10 cm.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • Co najmniej 24 miesiące przy przechowywaniu w pozycji pionowej, w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie około 1,1 m² / m²
   • około 1,1 m²/m² Tex 4,8/100

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.