Konferencja "Nie tylko Hydroizolacja!"

Choć nie jest to fakt powszechnie znany – a przynajmniej nie tak, jakby warto, aby był – hydroizolacja przyziemnej części budynków w znaczący sposób wpływa na ich trwałość. I choć samo zagadnienie prawidłowego uszczelniania części budynków stykających się z gruntem jest bardzo szerokie, należy pamiętać, że sama hydroizolacja, choćby najlepsza, nie zapewni wymaganego poziomu ochrony. Dlatego podczas trzeciej edycji Konferencji Hydroizolacyjnej Remmers porozmawiamy nie o hydroizolacji właśnie, ale o aspektach (w różnych tego słowa znaczeniu), które jej towarzyszą. Zaproszeni prelegenci podzielą się swą wiedzą na temat tego jak nadmierne zawilgocenie może wpływać na zużycie budynku, jak przygotować podłoże pod hydroizolację oraz jak wpłynąć na obecność wody w gruncie, gdy samo uszczelnienie to za mało.

#3 Konferencja hydroizolacyjna Remmers

Wpływ nadmiernego zawilgocenia na zużycie budynku i sposoby jego szacowania

dr hab. inż.  Beata Nowogońska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

Metody naprawy elementów konstrukcyjnych przed wykonaniem uszczelnień wtórnych

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska

Odwadnianie budynków przy pomocy drenażu

dr inż. Bartłomiej Monczyński, Remmers Polska

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Konferencja hydroizolacyjna Remmers

Chorzów, 28 listopada 2023 r.

09:15 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 Rozpoczęcie konferencji

10:15 – 11:30 Wpływ nadmiernego zawilgocenia na zużycie budynku i sposoby jego szacowania, dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:15 Metody naprawy elementów konstrukcyjnych przed wykonaniem uszczelnień wtórnych, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska

13:15 – 14:15 Lunch

14:15 – 15:30 Odwadnianie budynków przy pomocy drenażu, dr inż. Bartłomiej Monczyński, Remmers Polska

15:30 – 15:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Warunki uczestnictwa w Konferencji Hydroizolacyjnej

Edycja #3 "Nie tylko hydroizolacja"

Chorzów, 28 listopada 2023 r.

 • Cena 100 zł netto + 23% VAT = 123 zł brutto
 • Zgłoszenia do 21 listopada 2023 r. 
 • Regulamin konferencji [przeczytaj]. 

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 29c ustawy o VAT, zwolnione z VAT są te usługi w zakresie edukacji, które mają charakter kształcenia zawodowego lub służą przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników oraz są finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych.

Oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. z późniejszymi zmianami.

Prosimy pobrać dokument, uzupełnić i dołączyć do formularza rejestracyjnego na konferencję.

PRELEGENCI

©

Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ

Laureatka Medalu im. prof. Wacława Żenczykowskiego, Dyrektor Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport UZ, Członek Prezydium Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, członek Grupy Problemowej Sekcji Polskiej Akademii Nauk Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego cyklicznych Konferencji Naukowych „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”, rzeczoznawca budowlany, autorka ponad 150 publikacji naukowych, licznych ekspertyz i projektów budowlanych. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę związaną z diagnozą stanu technicznego obiektów budowlanych, procesem starzenia budynków, zarządzaniem renowacją obiektów, ochroną dziedzictwa materialnego.

Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec

Rocznik 1972. Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej o specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Po zakończeniu studiów w 1997 r. został zatrudniony w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwicach na stanowisku asystenta. W roku 2004 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, za którą w następnym roku uzyskał wyróżnienie Ministra Infrastruktury. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z wyróżnieniem. We wrześniu 2020 r. uzyskał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Od roku 2004 do chwili obecnej jest zatrudniony w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej. Od 2017 r. pełni funkcję Kierownika Katedry. W trakcie ponad dwudziestu pięciu lat pracy na Uczelni prowadził zajęcia dydaktyczne, badania naukowe oraz wykonywał opracowania inżynierskie o charakterze ekspertyzowym. Był również zaangażowany w różnego rodzaju działalność organizacyjną i społeczną.

©
©

Product Manager, Remmers Polska

dr inż. Bartłomiej Monczyński

Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony budynków przed wodą i korozją biologiczną. Absolwent dwóch politechnik – studia magisterskie ukończył na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W 2022 r. obronił na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej doktorat nt. skuteczności wtórnych hydroizolacji poziomych wykonywanych metodą iniekcji chemicznej. Od 2005 r. jest związany z branżą chemii budowlanej. Od samego początku działalności w tej dziedzinie budownictwa jego zainteresowania koncentrują się wokół hydroizolacji budowli, ze szczególnym uwzględnieniem renowacji budynków zawilgoconych. Jest autorem i współautorem ponad stu publikacji technicznych i naukowo-technicznych na temat hydroizolacji w budownictwie, diagnostyki oraz renowacji zawilgoconych budynków, jak również wyceny prac budowlanych oraz budownictwa ekologicznego.

Kilka słów o hotelu

lokalizacja

Hotel ten to koncept połączenia oferty dla biznesu z turystyką na szlakach atrakcji Śląska oraz wydarzeń kulturalnych z których region słynie. Obiekt oddalony jest o 2,5 km od stadionu Ruchu Chorzów, o 4,2 km od Stadionu Śląskiego i o 2,2 km od dworca kolejowego Chorzów Batory. Bardzo dobry dojazd z dróg: A4 Kraków-Katowice–Wrocław (2 km) i DTŚ Katowice-Gliwice (1,5km) oraz bezpośrednie sąsiedztwo Katowic sprawiają, że hotel jest doskonale skomunikowany. Obiekt posiada własny parking, który pomieści 120 samochodów osobowych.

FAQ

Konferencja w pytaniach i odpowiedziach

 • W jakim terminie odbywa się konferencja?
 • Gdzie odbywa się konferencja/ lokalizacja?
 • Czy zostanę poinformowany/a jeśli konferencja zostanie odwołana?
 • Przyjeżdżam samochodem, czy mam możliwość zaparkowania?
 • Czy otrzymam certyfikat uczestnictwa?
 • Czy w cenie konferencji zagwarantowany jest nocleg?
 • Jak dokonać rezerwacji?
 • Czy mogę odwołać swój udział?
 • Czy otrzymam fakturę?
 • Kiedy będzie otwarta rejestracja?
 • Jak zarejestrować na konferencję kilka osób z tej samej firmy?
 • Zarejestrowałem/-am się na konferencję, ale nie mogę przyjść?
 • Gdzie znajdę politykę prywatności i regulamin rejestracji?
 • Jak mogę złożyć reklamację?

Pytania? Sugestie? Uwagi?

Skontaktuj się z nami już dziś!

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe