• Betofix KHB

  Nr art. 108725

  Betofix KHB

  Warstwa sczepna i powłoka antykorozyjna

  Wariant
  1087 | szary
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Nadzór zewnętrzny QDB oraz KIWA
  Największe ziarno ≤ 1,0 mm
  Wytrzymałość na odrywanie (28d) ≥ 2,0 N/mm²
  Gęstość nasypowa ok. 1,3 kg/l
  Zapotrzebowanie wody Około 1,0 - 1,1/5 kg
  Ochrona przed korozją 5,0-5,2 l/25 kg
  Warstwa sczepna 5,0-5,5 l/25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki / ściany / sufity wewnątrz i na zewnątrz
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Ochrona antykorozyjna
  • W systemach Betofix do naprawy betonu, przy przekryciach ≤ 10 mm
  • Jako warstwa sczepna na podłoża z mineralnych materiałów budowlanych
  • Składnik systemu PCC/M3

  Właściwości

  • Zawiera pigmenty antykorozyjne
  • Materiał uszlachetniany tworzywem sztucznym
  • Wysoka wytrzymałość na odrywanie
  • Produkt znajduje się na liście BASt (niemiecki Federalny Instytut Drogownictwa)
  • Posiada certyfikat DIN EN 1504-7
  • Odporność na siarczany
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Zbrojenie:
    Stopień czystości SA 2 ½ w razie stosowania ochrony antykorozyjnej, w przeciwnym razie SA 2

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • pędzel
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min.
    +5 °C do maks. +30 °C. Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

   • Ochrona antykorozyjna

    Pokryć całą powierzchnię dwoma warstwami szlamu o grubości minimalnej 1 mm każda

    Czas oczekiwania pomiędzy aplikacją kolejnych warstw: ok. 30 minut

     

    Warstwa sczepna

    Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.

    Następne roboty wykonać świeże na świeże w ciągu czasu zdatności do obróbki.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Narzędzie do mieszania, pędzel

   • Mieszalnik, pędzel

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • ok. około 1,8 kg / m² na jedną warstwę
   • Ok. 1,8 kg/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    System wzmacniania betonu Betofix R4-PCC nie wymaga nakładania osobnej warstwy sczepnej (układ warstw systemu patrz badanie podstawowe).

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej