• Color PA Fill

  Nr art. 649013

  Color PA Fill

  Wypełniana kwarcytem międzywarstwa zbrojona włóknami, do wyrównywania powierzchni betonowych

  Kolor: biały | 6490
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo 100 % czystego akrylu
  Gęstość (20 °C) około 1,5 g/cm³
  Zawartość ciał stałych 75 %
  Odczyn pH (20 °C) 8,5
  Pigmenty dwutlenek tytanu, tlenek żelaza
  Lepkość około 6000 mPas
  Wypełniacz Wypełniacze mineralne

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Przepuszczalność pary wodnej
  (DIN EN ISO 7783-2)
  sd ≤ 0,6 m
  Przepuszczalność CO2
  (DIN EN 1062-6)
  sd > 50 m
  Współczynnik nasiąkliwości
  (DIN EN 1062-3)
  w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  Struktura powierzchni kwarcytowa struktura
  Stopień połysku (DIN EN 1062) mat

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • ściany wewnętrzne i zewnętrzne / sufity i podbitki dachowe
  • Do szpachlowania porów i jam do 1 mm
  • Szpachlowanie powierzchni betonowych i nośnych powłok dyspersyjnych
  • Międzywarstwa w systemach OS 4 (OS-C) i OS 5a (OS-DII) zgodnie z DIN EN 1540 / DIN V 18026
   System Remmers OS C / OS 4: Color PA Fill (OS Concre Fill ) + Color PA (Betonacryl)
   System Remmers OS-DII / OS 5a: Color PA Fill (OS Concre Fill ) + Color Flex (Elastoflex-Fassadenfarbe)

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Mostkowanie rys do 0,3 mm (spoczynkowo)
  • Dobra przyczepność na betonie oraz nośnych powłokach wiążących mineralnie lub wiązanych żywicą syntetyczną
  • Nadaje się do aplikacji wałkiem, pędzlem, natryskowo i szpachlą
  • Materiał zwwiera wypełnioacze mineralne i jest wzmocniony włóknami
  • Produkt znajduje się na liście BASt (niemiecki Federalny Instytut Drogownictwa)
  • Materiał przebadany wg normy DIN EN 1504-2
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych)

    Nie zawiera szkodliwych soli.

   • Przygotowania

    Nośne podłoża mineralne należy zagruntować środkiemPrimer H.

    Piaszczące, podłoża o trwałej przyczepności zagruntować środkiem Primer HF lub Primer Hydro HF.

    W przypadku powłok zgodnych z systemami OS 4 i OS 5 nie jest wymagana powłoka gruntująca.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem szpachlowanie / natrysk airmix/airless
   • Materiał starannie rozmieszać.

    Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia.

    W zależności od charakterystyki podłoża nakładać 1-2 razy.

    W przypadku powłok zgodnych z systemami OS 4 i OS 5 wymagane jest nałożenie 2 warstw.

    Między poszczególnymi aplikacjami zachować przerwę co najmniej 8 godz.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Przed użyciem urządzeń typu airless należy zdjąć filtr, aby zapobiec zaczopowaniu.

    Należy stosować sprzęt zdatny do aplikacji szpachlówek mineralnych, zalecana średnica dyszy 0,055 cala.

    Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

    Temperatura podłoża podczas aplikacji i w fazie twardnienia musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

   • Rozcieńczanie

    Podczas aplikacji natryskowej materiał można rozcieńczyć, dodając do 2 % wody.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem szpachlowanie / natrysk airmix/airless
   • Pędzel, ławkowiec, wałek malarski, szpachla, urządzenie natryskowe typu airless

   • Narzędzia świeżo po użyciu można myć wodą. W ten sam sposób można usuwać świeże zabrudzenia.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 400 ml - 900 ml / m² na jedną warstwę
   • Zależnie od właściwości podłoża około 400 - 900 ml/m² na jedną warstwę

   • Zużycie jest uzależnione od nasiąkliwości podłoża

    Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

    W przypadku systemów ochrony powierzchni OS 4 i OS 5a należy przyjąć zużycie z danego raportu z badań.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe