©

Ochrona zabytków

Trwałe zabezpieczanie cennych dóbr kultury

Odrestaurowywanie i zabezpieczanie zabytków architektonicznych jest najwyższą dyscypliną ochrony budynków. Firma Remmers oferuje szeroką gamę produktów do tego celu, oraz szczegółowe analizy stanu technicznego budynku, a także specjalne rozwiązania dla zapewnienia długotrwałej ochrony budynku. Przy ponad 70-letnim doświadczeniu w ochronie zabytków posiadamy rozległą wiedzę na temat historycznych metod i materiałów budowlanych.

Celem konserwacji zabytków jest trwałe zachowanie pamiątek kultury. Dziedzictwo kulturowe jest niezwykle ważne dla społeczeństw jako element kształtowania ich tożsamości i identyfikacji za pomocą materialnych i sensorycznych świadectw historycznych z ich dziejami. Dotyczy to zarówno małych regionów, jak i Europy jako całości. Ochrona zabytków jest składnikiem jakości życia.

Każdy, kto opanuje trudne zadania konserwacji zabytków nie tylko z punktu widzenia technicznej wykonalności, ale również z punktu widzenia zachowania możliwie jak największej ilości i jakości oryginalnej substancji budowlanej, ten mistrzowsko rozwiąże trudne "normalne przypadki" - dla wszystkich podłoży: czy to przy naprawach elewacji, czy też podczas trwałej hydroizolacji budynków lub przy ochronie drewna.

Warstwa brudu, na skutek dużej powierzchni wewnętrznej, stanowi doskonały pochłaniacz wilgoci oraz zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Zwykle reagują one na spodniej części skorupy i przyspieszają zniszczenie podłoża.

Odsalanie kamienia naturalnego i innych mineralnych materiałów budowlanych za pomocą tzw. kompresów jest uznaną metodą renowacji, która sprawdziła się podczas remontów wielu ważnych budynków, mających na celu znaczne zmniejszenie ilości soli szkodliwych dla konstrukcji budynku.

Wiele kamieni naturalnych zawiera pęczniejące minerały ilaste. Większość z nich to krzemiany warstwowe, których struktura jest podobna do struktury książki. Nawet przy niskiej wilgotności, dzięki działaniu elektrochemicznemu, są one w stanie gromadzić i uwalniać wodę pomiędzy warstwami pośrednimi.

Erozji mineralnego materiału budowlanego zawsze towarzyszy osłabienie jego struktury. Głównym zadaniem działania konsolidacyjnego jest kierunkowe wypełnienie nowej przestrzeni porów powstałej w wyniku wietrzenia.

Zadania związane z konsolidacją kamienia naturalnego zazwyczaj nie ograniczają się do konsolidacji strukturalnej, ale wykraczają daleko poza nią, w zależności od rodzaju i intensywności erozji.

Istnieje wiele dobrych i uzasadnionych powodów, dla których warto robić kopie cennych oryginałów: od restauratorów po archeologów, kuratorów muzeów i artystów, którzy chcą reprodukować swoje projekty, każdy używa silikonowych mas do formowania.

Spoiny pełnią w budynku różne funkcje i dlatego muszą mieć bardzo różne właściwości, zależnie od stawianych w danej sytuacji wymagań.

Wcześniej tynk stanowił ochronę przed wpływami atmosferycznymi, którą można było stosować również do pokrywania i wizualnego ujednolicania różnych materiałów, później tynku zaczęto używać przede wszystkim ze względu na jego uniwersalność i adaptacyjność oraz dużą liczbę możliwych zastosowań. I tak jest po dziś dzień.

Remmers Graffiti-Schutz należy do grupy semipermanentnych systemów ochronnych. Graffiti można z tak zabezpieczonych powierzchni zmyć po prostu za pomocą myjki wysokociśnieniowej i gorącej wody (czyszczenie higrotermiczne).

Malowanie i aranżacje kolorystyczne budynków i obiektów figuratywnych znane są od czasów starożytnych. Służyły one (i nadal służą) jako sposób dekoracji oraz jako warstwa ochronna i ścieralna. W ostatnich dziesięcioleciach wzrosło znaczenie funkcji ochronnej w związku ze szkodami pogodowymi powodowanymi przez emisje szkodliwych substancji.

Konserwacja i odrestaurowywanie zabytków

Liczba znalezionych produktów 66
 

Widok:

Nr art. 031220

Rozlewna, mineralna zaprawa iniekcyjna i wypełniająca

Nr art. 040120

Specjalistyczny tynk wg. instrukcji WTA, magazynujący szkodliwe sole, przeznaczony do stosowania na zasolonych murach

Nr art. 040220

Specjalny tynk do stosowania na zawilgoconych i obciążonych solami murach wg WTA

Nr art. 041620

Tynk renowacyjny WTA do stosowania na murach obciążonych wilgocią i solami o bardzo wysokiej odporności na siarczany

Nr art. 042020

Tynk renowacyjny

Nr art. 107716

tynk "ofiarny" magazynujący sole, zgodny z WTA

Nr art. 040920

Mineralna szpachlówka powierzchniowa i tynk drobnoziarnisty

Nr art. 067505

Słabo kwaśny preparat czyszczący

Nr art. 067201

Kwaśny preparat czyszczący

Nr art. 067105

Roztwór tensydów do usuwania brudu, nawarstwień, pyłów, osadów z olejów i tłuszczów

Nr art. 066601

Pasta czyszcząca, do usuwania miejskich zanieczyszczeń

Nr art. 136801

Środek do usuwania farb i graffiti

Nagroda im. Bernharda Remmersa

Co dwa lata Akademia Bernharda Remmersa przyznaje nagrodę za wybitne osiągnięcia rzemieślnicze w dziedzinie konserwacji zabytków architektury.

Uroczystość wręczania nagrody odbywa się podczas europejskich targów renowacyjnych, konserwatorskich i rewitalizacyjnych "denkmal" w Lipsku: rzemieślnicy, projektanci, architekci, konserwatorzy zabytków i budowniczowie są uhonorowywani za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony zabytków. Szczególnie cenione jest mistrzowskie rzemiosło.

więcej na ten temat

©