• Aqua MSV-403-Parkettgrundierung

  Nr art. 236905

  Aqua MSV-403-Parkettgrundierung

  Specjalna powłoka gruntująca do parkietu i podłóg drewnianych, do ograniczania zalewania krawędzi

  Kolor: bezbarwny | 2369
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo akryl
  Gęstość (20 °C) ok. 1,03 g/cm³
  Zapach łagodny
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 2 ok. 55

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do podłóg drewnianych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego we wnętrzach
  • Parkiet z grubej klepki
  • Podłogi z desek
  • Parkiet pływający
  • Podłogi z kostki drewnianej
  • Podłoga z ogrzewaniem podłogowym

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Minimalizuje zalewanie krawędzi
  • Ogranicza ryzyko powstawania szczelin
  • Dobra podatność na szlifowanie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Szlif drewna wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 80-150.

  • Sposób stosowania
   • Wstrząsnąć
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • wałki
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +85 °C do maks. +25 °C.

   • Przed użyciem wstrząsnąć.

    Nakładanie wałkiem.

    Po wyschnięciu nakłada się międzywarstwy i powłoki końcowe z odpowiednich produktów.

    Po schnięciu przez noc niezbędne jest wykonanie międzyszlifu.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 1-2 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Nie wylewać z opakowania bezpośrednio na podłogę, do rozprowadzenia (pozostają ślady)

   • Suszenie

    Następne powłoki można nakładać po upływie około 1-2 godzin

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • wałki
   • Nierdzewne narzędzia
    Wałek z mikrofazy, długość włókien 8-12 mm

   • GR_RA_1

    GR_V_2

    Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 100 - 120 ml / m² na jedną warstwę
   • 100-120 ml/m² na jedną warstwę

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.