Nowe budownictwo

Liczba znalezionych produktów 4
 

Widok:

Nr art. 060405

Bezbarwny impregnat hydrofobizujący na bazie silanów / siloksanów, przeznaczony specjalnie do materiałów budowlanych i spoin wrażliwych na rozpuszczalniki

Nr art. 102725

Wapienno-cementowa zaprawa spoinowa do obiektów nowobudowanych

Nr art. 102325

M5, największe ziarno 1 mm Wysoka odporność na siarczany, niska zawartość alkaliów (SR NA) Trasowo-wapienno-cementowa zaprawa spoinowa

Nr art. 071101

Impregnat hydrofobizujący w postaci żelu na bazie silanów