Nowe budownictwo

Liczba znalezionych produktów 5
 

Widok:

Nr art. 1026

M5, największe ziarno 1 mm Wysoka odporność na siarczany, niska zawartość alkaliów (SR NA) Trasowo-wapienno-cementowa zaprawa spoinowa

Nr art. 0602

Bezbarwny, rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujący na bazie silanów/siloksanów

Nr art. 1027

Wapienno-cementowa zaprawa spoinowa do obiektów nowobudowanych

Nr art. 0604

Bezbarwny impregnat hydrofobizujący na bazie silanów / siloksanów, przeznaczony specjalnie do materiałów budowlanych i spoin wrażliwych na rozpuszczalniki

Nr art. 0711

Impregnat hydrofobizujący w postaci żelu na bazie silanów