• Salzsperre

  Nr art. 067405

  Salt IH

  Czasowe blokowanie soli w murze

  Wariant
  0674 | Salt IH
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³
  Kolor czerwonawy
  Odczyn pH około 11

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno-piaskowa czy tynki mineralne
  • Renowacja zasolonych murów
  • Do uszlachetniania powierzchni

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Blokuje szkodliwe sole
  • Ogranicza nasiąkliwość
  • Działa wzmacniająco
  • Zwęża pory
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Czyste, wolne od pyłu i substancji o działaniu antyadhezyjnym (jak oleje, woski, tłuszcze itp.)

   • Przygotowania

    Powłoki malarskie, tynk i szlamy należy usunąć do wysokości co najmniej 80 cm powyżej górnej krawędzi krawędzi zawilgocenia lub zasolenia .

    Widoczne osady solne zeszczotkować na sucho

    Uszkodzone spoiny z zaprawy należy wydrapać na głębokość co najmniej 2 cm

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 35 °C
   • malowanie pędzlem / natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Materiał należy nakładać odcinkami, bezciśnieniowo i bez wytwarzania mgły, poprzez polewanie od góry ku dołowi.

    Proces należy powtarzać (w trybie mokre na mokre) tak długo, aż ustanie pochłanianie materiału.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Nadmiar materiału natychmiast usunąć.

    Następne prace wykonać w układzie świeże na świeże, w czasie nie przekraczającym czasu reakcji.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem / natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • szczotka, ławkowiec, spryskiwacz z tworzywa sztucznego, z dyszą szerokokątną

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 0,4 kg - ,06 kg Total / m²
   • około 0,4 - 0,6 kg/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt nie nadaje się do uszlachetniania powierzchni wobec których stawia się podwyższone wymagania estetyczne.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.