• Sulfatex flüssig

  Nr art. 066305

  Sulfatex LQ

  Środek do ochrony elewacji przed siarczanami

  Wariant
  0663 | Sulfatex LQ
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,04 g/cm³
  Odczyn pH około 2,5

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno-piaskowa czy tynki mineralne
  • Renowacja murów obciążonych siarczanami

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Przekształca siarczany w związki trudnorozpuszczalne
  • Nie ma działania hydrofobizującego
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Czyste, wolne od pyłu i substancji o działaniu antyadhezyjnym (jak oleje, woski, tłuszcze itp.)

   • Przygotowania

    Powłoki malarskie, tynk i szlamy należy usunąć do wysokości co najmniej 80 cm powyżej górnej krawędzi krawędzi zawilgocenia lub zasolenia .

    Widoczne osady solne zeszczotkować na sucho

    Uszkodzone spoiny z zaprawy należy wydrapać na głębokość co najmniej 2 cm

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 35 °C
   • malowanie pędzlem / natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Materiał należy nakładać odcinkami, bezciśnieniowo i bez wytwarzania mgły, poprzez polewanie od góry ku dołowi.

    Proces należy powtarzać (w trybie mokre na mokre) tak długo, aż ustanie pochłanianie materiału.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Nadmiar materiału natychmiast usunąć.

    Kolejną warstwę gruntującą preparatu Kiesol (1:1 z wodą) nanieść najwcześniej po 2-3 godzinach.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem / natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Szczotka do szlamów, ławkowiec, spryskiwacz z tworzywa sztucznego, wyposażony w dyszę szerokokątną

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

    Przechowywanie w temperaturze poniżej +8 °C może prowadzić do powstawania osadów, które w wyższych temperaturach ponownie się rozpuszczają.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 0,5 kg - 1,0 kg Total / m²
   • Zależnie od podłoża około 0,5 - 1,0 kg/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt nie nadaje się do uszlachetniania powierzchni wobec których stawia się podwyższone wymagania estetyczne.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.