Bauwerksabdichtung mit Multi-Baudicht 2K©

Izolacja przeciwwodna

Trwale bezpieczne budowle dzięki szczelnym i suchym ścianom

Funkcjonalność i trwałość hydroziolacji przyziemnej części budynku zależy nie tylko od doboru właściwych produktów, ale także od planowania i wykonania robót uszczelnieniowych zgodnie ze stosownymi wytycznymi. Od lata 2017 roku dostępna jest norma DIN 18533 zawierająca wskazówki odnośnie do projektowania hydroizolacji stykających się z gruntem części budynków nowowznoszonych.

Woda i sole powodują większość uszkodzeń strukturalnych substancji budowlanej. Skutkiem zawilgocenia mogą być ciemne plamy, wykwity, odspojenia lub w najgorszym przypadku jej całkowite zniszczenie. Zawilgocony mur ma ponadto szkodliwy wpływ na użytkowników i mieszkańców. Podstawą prawidłowej naprawy tak złożonego systemu uszkodzeń jest odpowiednie planowanie – profesjonalnie przygotowana koncepcja uszczelnienia.

Wraz z wprowadzeniem nowej serii norm dotyczących hydroizolacji budynków znormatyzowano także sprawdzony od lat system tzw. hydroizolacj zespolonej. Zasady projektowania i wykonywania tego typu zabezpieczeń przed wilgocią reguluje norma DIN 18534 "Uszczelnienia wewnętrzne".

RSG Bau

Izolacja przeciwwodna w ramach systemu RIG

Wysoki standard użytkowy pomieszczeń piwnicznych można osiągnąć zarówno w starych, jak i nowych budynkach tylko wtedy, gdy zapewniona jest długotrwała ochrona przed wilgocią. Do tego niezbędna jest wysoka jakość stosowanych materiałów, jak również prawidłowe wykonanie uszczelnienia przyziemnej części budynku.

System RIG gwarantuje jedno i drugie: wysokiej jakości systemy firmy Remmers, oraz ich prawidłową aplikację przez firmy bwykonawcze, posiadające certyfikat RIG (Remmers International Garantie),. potwierdzający ich udział w międzynarodowym systemie gwarancyjnym.

więcej na ten temat

Uszczelnianie in renowacja budowli

Liczba znalezionych produktów 41
 

Widok:

Kiesol

Nr art. 1810

Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujący o działaniu wzmacniającym

Kiesol MB

Nr art. 3008

Specjalna powłoka gruntująca

MB 2K

Nr art. 3014

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badań zgodnie z EN 15814

PBD 2K

Nr art. 0886

Bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi, bitumiczna powłoka grubowarstwowa 2K, z wypełniaczem gumowym.

BIT K2

Nr art. 0888

Mostkująca rysy, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powłoka grubowarstwowa 2K

PBD 1K

Nr art. 0870

Bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem bitumiczna powłoka grubowarstwowa 1K z wypełniaczem gumowym

Tape VF

Nr art. 5071

Wysokiej jakości taśma uszczelniająca na bazie kauczuku NBR, pokryta włókniną

Tape XA 10/XA 25

Nr art. 5017

Bardzo elastyczna, samoprzylepna taśma uszczelniająca z kauczuku butylowego na włókninie propylenowej

DS Protect

Nr art. 0823

Wysokowytrzymała, trójwarstwowa kubełkowa mata ochronna z funkcją oddzielającą

Rohrflansch

Nr art. 4350

Specjalny kołnierz + klej do uszczelniania przepustów rur

WP Sulfatex

Nr art. 0430

Sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany

WP DS [basic]

Nr art. 0405

Sztywny, mineralny szlam uszczelniający do stosowania w nowym budownictwie

WP Flex 1K

Nr art. 0445

Elastyczny, jednoskładnikowy szlam uszczelniający

WP Sulfatex rapid

Nr art. 0429

Szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany, zdatna do szlamowania i szpachlowania

WP DS Levell

Nr art. 0426

Szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany

WP DKS

Nr art. 0423

Szybkowiążąca szpachlówka uszczelniająca

WP Top [basic]

Nr art. 0428

Mineralny tynk uszczelniający

Epoxy Universal

Nr art. 5590

Powłoka ochronna mostkująca rysy