• Aqua PL-413-Parkettlack
 • Aqua PL-413-Parkettlack
  • Aqua PL-413-Parkettlack
  • Aqua PL-413-Parkettlack

  Nr art. 237505

  Aqua PL-413-Parkettlack

  Bezbarwny lakier zamykający 1K do aplikacji za pomocą wałków malarskich

  Remmers Button 2K Ready Aqua VGA-485
  Stopień połysku
  Kolor: bezbarwny | 2375
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo dyspersja akrylowo-poliuretanowa
  Gęstość (20 °C) około 1,04 g/cm³
  Zapach nikły

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do podłóg drewnianych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego we wnętrzach
  • Na zniszczone podłoża drewniane w pomieszczeniach mieszkalnych.
  • Do obiektów mieszkalnych i użytku publicznego (np. na parkiety, stopnie schodów, deski)

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Odporny na ścieranie i zadrapania
  • Doskonałe podkreślenie usłojenia drewna
  • Bardzo dobra wodoodporność
  • Dobra rozlewność na płaszczyznach poziomych
  • 2K-Ready: zwiększenie odporności na chemikalia, kremy do rąk, zarysowania i ścieranie poprzez dodanie 2% Aqua VGA-485 (bez izocyjanianów)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Szlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 100-180.

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890. W pomieszczeniach stosować UN-894. Należy pozwolić, aby rozpuszczalnik dobrze odparował.

    Gniazda żywicy usunąć.

  • Sposób stosowania
   • Wstrząsnąć
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Przed użyciem wstrząsnąć.

    Malować pędzlem lub wałkiem.

    Po wyschnięciu tego samego dnia nałożyć kolejną warstwę.

    Po wyschnięciu przez noc i wykonaniu międzyszlifu (P 180-320) nałożyć warstwę nawierzchniową.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie około 1 godziny, do dalszej obróbki nadaje się po około 4 godzinach, pełną wytrzymałość i odporność uzyskuje po około 7 dniach.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do stosowania. W razie potrzeby rozcieńczać wodą nie przekraczając 5%.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Wałek do powłok zamykających, z okładziną z mikrofibry o wysokości ok. 8-12 mm, pędzel do akryli

    Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 100 - 120 ml / m² na jedną warstwę
   • 100-120 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków":
    .
    Produkt ten spełnia limity migracji metali ciężkich do zabawek dziecięcych zgodnie z normą DIN EN 71-3 i tym samym spełnia jeden z kilku dalszych wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek dziecięcych zgodnie z unijną "dyrektywą zabawkową" (2009/48/WE).

    W przypadku "pływających" lub klejonych w sposób nie chroniący przed przesuwaniem podłóg drewnianych jak również na posadzkach ogrzewanych istnieje niebezpieczeństwo powstania szczelin powodowane tendencją wodnych powłok zamykających do zalewania krawędzi. W związku z tym polecamy gruntowanie z zastosowaniem naszego Aqua MSV-403-Parkettgrundierung.

    Podczas pakowania polakierowanych na gotowo drewnianych elementów należy stosować materiały przepuszczające powietrze.

    W razie potrzeby co tydzień przetrzeć na wilgotno dostępnym w handlu środkiem do pielęgnacji podłóg lakierowanych.

    W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych.

    Przestrzegać "Instrukcji pielęgnacji lakierowanych podłóg i schodów".

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.