©

Siedziba Prokuratury Regionalnej

Siedziba Prokuratury Regionalnej

Warszawa Poland

Dane identyfikacyjne referencji
Wykonane prace:
Renowacja elewacji Renowacja elewacji z kamienia naturalnego Renowacja elewacji z muru pruskiego
Typ obiektu:
Zabytki i cenne obiekty historycznie
Budynki biurowe i administracyjne
Inne obiekty użyteczności publicznej
Opis
Pałac został wzniesiony pomiędzy 1746 a 1752, jego projektantem mógł być Jakub Fontana. Pierwszy znany widok pałacu znajduje się w obramieniu planu Warszawy z 1762 autorstwa Piotra Ricauda de Tirregaille. Najpierw pałac stanowił własność generała Franciszka Jana Załuskiego, starosty grójeckiego. W 1761 sprzedał go Teodorowi Wesslowi, podskarbiemu koronnemu, który z kolei w 1764 sprzedał go Antoniemu Ostrowskiemu, biskupowi kujawskiemu, późniejszemu prymasowi. Obecnie mieści się tu warszawska prokuratura regionalna i Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
Polecenie:

W ramach inwestycji zostały wykonane prace:

– odrestaurowanie elementów bonii, attyk, rozet, stiuków, gzymsów
– wzmocnienie elementów detalu elewacji za pomocą kotew stalowych
– wymiana obróbek blacharskich (rury spustowe, parapety, obróbki gzymsów itd.)
– remont balkonów
– naprawa spękań elewacji (zszywanie rys)
– podbicie fundamentów jednego narożnika ściany budynku przy ul. Koziej 1.

Adres obiektu:
00-071 Warszawa
Data/ wykonanie:
2021
Możliwość zwiedzania?
Nie

Wykaz wykorzystanych produktów
 lub systemów

Dalsze linki

Wykonawca Anpol o realizacji prac

Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Pobierz

Pobierz kartę referencji (PDF)

  • ©
  • ©
Pokaż wszystko

Więcej referencji

Budynek miał źle wykonaną i uszkodzoną przeponę poziomą. Zawilgocony mur spowodował wysokie koszty ogrzewania. Instalacja systemu zespolonej izolacji termicznej została odrzucona przez urzędy konserwatorskie. Zdecydowano się na renowację murów w systemie Kiesol, aby wysuszyć ściany i zmodernizować je energetycznie.
Więcej informacji
W przeszłości budynek był malowany różnymi farbami i dodatkowo - z powodu pustostanu - niszczony przez "twórców" graffiti. Substancja budowlana domu Gosslera została trwale uszkodzona na skutek wnikania wilgoci. Elewacja musiała zostać odnowiona z uwzględnieniem ochrony zabytków.
Więcej informacji
Nowe budynki Leidsche Rijn Centrum musiały zostać zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. Duże powierzchnie należało wykończyć w krótkim czasie. Każdego dnia zużywano na miejscu 50-60 pojemników MB 2K. Na zakończenie prac uszczelniono ok. 5 km spawów z zakładką, 1,5 km spawów żelbetowych i ok. 4.000 szczelin stożkowych.
Więcej informacji