• Tape VF

  Nr art. 507101

  Tape VF

  Wysokiej jakości taśma uszczelniająca na bazie kauczuku NBR, pokryta włókniną

  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Kolor niebieski
  Maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 122 %
  wzdłuż: 93,6 %
  Po oddziaływaniu płynnych chemikaliów
  w poprzek: 131 %
  wzdłuż: 111 %
  Wodoszczelność około 3,0 bar
  Współczynnik sd 5 m
  Odporność termiczna -20 °C do +90 °C
  Grubość 0,65 mm

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Uszczelnianie połączeń z betonem wodoszczelnym (PG-ÜBB)
  • Uszczelnianie cokołów
  • Uszczelnienia zespolone
  • Łączenie elastycznych, mineralnych szlamów uszczelniających z niemineralnymi materiałami budowlanymi z tworzywa sztucznego, metalu i drewna

  Właściwości

  • Wysoka elastyczność
  • Wysoka rozciągliwość i zdolność powrotu do pierwotnego kształtu
  • Materiał pokryty specjalną włókniną
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

    Gniazda żwirowe należy usunąć, a jamy po nich wypełnić.

    Podłoża niemineralne całkowicie oczyścić i odtłuścić, w razie potrzeby nadać szorstkość.

    Na podłożach mineralnych i porowatych należy wykonać warstwę kontaktową z materiału uszczelniającego!

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

  • Sposób stosowania
   • Jako warstwę przyczepnościową należy położyć materiał uszczedlniający, po czym na całej powierzchni wbudować taśmę.

    W narożnikach stosuje się - na zakładkę z taśmą - narożniki wewnętrzne i zewnętrzne VF

    Na przepustach można zastosować kołnierze ścienne VF lub kształtki sporządzone z taśmy Fugenband VF.

    Warstwy uszczelnienia nakłada się w zależności od zastosowanego materiału uszczelniającego.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Dopuszczalne temperatury obróbki uzależnione są od właściwości stosowanych materiałów uszczelnieniowych, jednak w żadnym przypadku nie powinny być niższe, niż +5 °C.

    Materiał uszczelniający nalezy nakładać w kierunku poprzecznym do taśmy uszczelniającej. Taśmy tej nie wolno uszkodzić.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Do docinania: nożyczki lub nóż
    Do wykonania uszczelnienia: wałek, pędzel lub szpachla

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Przechowywać w chłodnym miejscu / chronić przed mrozem i wilgocią
   • Nieograniczony Okres przechowywania
   • W temperaturze pokojowej, w suchym miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem produkt ma nieograniczoną trwałość.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • według potrzeb

  • Wskazówki ogólne
   • Należy uwzględnić aktualne przepisy.

    Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej