Nr art. 100825

  Betofix Fill

  Drobnoziarnista szpachlówka PCC

  Kolor: betonowoszary | 1008
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na zginanie 28 d: ≥ 7,0 N/mm²
  Wytrzymałość na ściskanie 1 d: ≥ 10 N/mm²
  7 d ≥ 25 N/mm²
  28 d ≥ 30 N/mm²
  Dynamiczny moduł Younga ≥ 15000 N/mm²
  Nadzór zewnętrzny QDB i KIWA
  Największe ziarno 0,5 mm
  Nasiąkliwość kapilarna ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Zapotrzebowanie wody około 14 %, co odpowiada 0,85 l/6 kg i 3,5 l/25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki / ściany / sufity wewnątrz i na zewnątrz
  • Produkt do wzmacniania betonu
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do wyrównywania powierzchni betonowych
  • Do zamykania dziur, naprawy rys , zamykania porów, uzupełniania ubytków i wyłomów
  • Składnik systemu OS 4 (OS C) / OS 5a (OS DII)
  • Składnik systemu PCC/M3

  Właściwości

  • Wysoka wytrzymałość wczesna
  • Dobra przyczepność i podatność na wygładzanie
  • Twardnienie przy bardzo niewielkich naprężeniach i bez rys
  • Umożliwia wygodną pracę nad głową
  • Odporność na mróz i sole rozmrażające
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Podłoże betonowe:
    nośne, czyste, wolne od kurzu
    Uwzględnić aktualne przepisy techniczne w zakresie następujących parametrów:
    - Wytrzymałość podłoża na odrywanie
    - Minimalna chropowatość/głębokość nierówności

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • pompa do zapraw / kielnia / szpachla / paca stalowa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Czas obróbki: (+20 °C): ok. 60 minut

     

    grubość warstwy

    Jednowarstwowo 1 - 6 mm
    W wyłomach do 10 mm

     

    Produkt nakładać warstwą o pożądanej grubości i natychmiast wygładzać.

    Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia.

    Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

     

    Wykańczanie

    Świeże powierzchnie zaprawy chronić przez co najmniej 3 dni przed zbyt szybkim wysychaniem na skutek działania wiatru, bezpośredniego nasłonecznienia, deszczu i/lub mrozu!

     

    Aplikacja maszynowa

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

     

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pompa do zapraw / kielnia / szpachla / paca stalowa
   • Narzędzie do mieszania, paca zębata, paca stalowa, paca do wygładzania, paca do zacierania, paca gąbkowa

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 1,75 kg / mm gr. warstwy / m²
   • około 1,75 kg/m²/mm grubości warstwy, wzgl. około 1,75 kg/dm³

  • Przykłady zastosowań
   • - Remmers OS-C / OS 4-System (Betofix Fill + Color PA)

    - Remmers OS-DII / OS 5A-System (Betofix Fill + Color Flex)

  • Wskazówki ogólne
   • Odporność podłoża na ścieranie musi wynosić średnio. > 1,5 N/mm².

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.