©

Zawilgocenie elementu budowlanego

Tu konieczna jest pomoc specjalisty

Obciążenia tzw. deszczem ulewnym powstają przy jednoczesnym oddziaływaniu opadów i wiatru na elewację. Woda deszczowa może wskutek oddziaływania sił kapilarnych wniknąć w głąb ściany i spowodować jej zawilgocenie oraz szereg szkód wynikowych.

Działania zapobiegawcze opisanwe są obszernie w dziale "Ochrona i renowacja elewacji" (Hydrofobizacja).

Trwałe uszczelnienie elementów lub sekcji stykających się z gruntem przed wilgocią należy wykonać przy użyciu systemu Remmers Kiesol, zgodnie z normą DIN 18533. Konstrukcja izolacji przeciwwodnej budynku jest bardzo złożona i w dużej mierze zależy od klasy oddziaływania wody, klasy rys, klasy ich mostkowania i wreszczie od wykorzystania przestrzeni oraz wymagań niezawodności. Zabiegi ochronne, tzn. szczegółowe informacje na temat poszczególnych rodzajów hydroizolacji, zostały szczegółowo opisane w dziale dotyczącym izolacji przweciwwodnych.

W przypadku przenikania wilgoci z boku (płasko i w strefie łączenia między ścianą i podwaliną) należy wykonać uszczelnienia zewnętrzne zgodne z normą DIN 18533. Zabiegi ochronne, tzn. szczegółowe informacje na temat późniejszych zewnętrznych hydroizolacji, zostały opisane w części dotyczącej hydroizolacji.

Mineralne materiały budowlane z reguły tracą swoje chroniące przed ulewnym deszczem właściwości, jeśli na przykład z powodu niewystarczającej elastyczności lub niewystarczającego wzmocnienia albo wpływu temperatury powstają w nich rysy, a wilgoć może przedostać się do elementu poprzez podciąganie kapilarne. Zabiegi ochronne, tj. szczegółowe informacje na temat poszczególnych metod usuwania rys, zostały szczegółowo opisane w części dotyczącej elewacji