©

Zamek Królewski na Wawelu, Kraków (PL)

Zamek Królewski na Wawelu, Kraków (PL)

Wawel już od wczesnego średniowiecza był ośrodkiem władzy świeckiej i kościelnej. Zamek na przestrzeni wieków wielokrotnie rozbudowywano i odnawiano. Liczne pożary, grabieże i przemarsze obcych wojsk połączone z niszczeniem rezydencji powodowały, że obiekt wielokrotnie odbudowywano w nowych stylach architektonicznych, a także przekształcano oraz zmieniano wygląd i wyposażenie jego wnętrz. Kulminacyjny okres rozwoju architektury i kultury artystycznej Wawelu przypada na czasy panowania Jagiellonów, zwłaszcza Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. W latach 1506–1534 przebudowano gotycki pałac na renesansową rezydencję ze wspaniałym arkadowym dziedzińcem.

Dane identyfikacyjne referencji
Wykonane prace:
Renowacja elewacji ceglanej
Typ obiektu:
Zabytki i cenne obiekty historycznie
Pałace, zamki
Inne obiekty użyteczności publicznej
Opis
Ten położony na ponad 7000 m² kompleks budowli –wielowiekowa siedziba królów, miejsce ich koronacji i pochówku, symbol polskiej państwowości, a jednocześnie jedno z najważniejszych muzeów w kraju - wymagał bardzo subtelnego, indywidualnego traktowania poszczególnych budynków i proponowania „szytych na miarę” rozwiązań konserwatorskich,a w tych obszarach jesteśmy ekspertami.
Polecenie:

Wzgórze Wawelskie z każdym rokiem stopniowo odzyskuje swój dawny wygląd – między innymi dzięki naszym produktom i systemom.Nasz trwały ślad pozostał na dziedzińcu arkadowym, w Kaplicy Zygmuntowskiej,w basztach Senatorskiej i Złodziejskiej, a także w okalających Wawel murach. Im bardziej jest dziś niewidoczny, tym paradoksalnie lepiej – dla Wawelu i dla nas.

Adres obiektu:
31-001 Kraków
Data/ wykonanie:
2020
Możliwość zwiedzania?
Tak

Wykaz wykorzystanych produktów
 lub systemów

Więcej na ten temat

Wpisany do:

  • rejestru zabytków w 1931 r.
  • na listę światowego dziedzictwa UNESCO 1978 r.
  • na listę pomników historii w 1994 r. Tytuł przyznawany jest zabytkom o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski.

Inwestor:

  • Prace związane z przeprowadzeniem remontu konserwatorskiego w obrębie dziedzińca arkadowego Zamku Królewskiego, projekt „Wawel dziedzictwo dla przyszłości”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Wykonawcy:

  • DeS Renowacja i Konserwacja,
  • Firma Budowlano-Konserwatorska Vibud,
  • Firma Konserwatorska Piotr Białko,
  • AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kossakowski i in.

Dalsze linki

epoznan.pl

Pobierz

Pobierz kartę referencji (PDF)

  • ©
  • ©
Pokaż wszystko

Więcej referencji

Budynek miał źle wykonaną i uszkodzoną przeponę poziomą. Zawilgocony mur spowodował wysokie koszty ogrzewania. Instalacja systemu zespolonej izolacji termicznej została odrzucona przez urzędy konserwatorskie. Zdecydowano się na renowację murów w systemie Kiesol, aby wysuszyć ściany i zmodernizować je energetycznie.
Więcej informacji
W przeszłości budynek był malowany różnymi farbami i dodatkowo - z powodu pustostanu - niszczony przez "twórców" graffiti. Substancja budowlana domu Gosslera została trwale uszkodzona na skutek wnikania wilgoci. Elewacja musiała zostać odnowiona z uwzględnieniem ochrony zabytków.
Więcej informacji
Nowe budynki Leidsche Rijn Centrum musiały zostać zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. Duże powierzchnie należało wykończyć w krótkim czasie. Każdego dnia zużywano na miejscu 50-60 pojemników MB 2K. Na zakończenie prac uszczelniono ok. 5 km spawów z zakładką, 1,5 km spawów żelbetowych i ok. 4.000 szczelin stożkowych.
Więcej informacji