• Schimmel-Sanierputz

  Nr art. 105020

  SP Top SL [basic]

  Aktywny kapilarnie tynk regulujący klimat, przeznaczony szczególnie do renowacji antypleśniowej

  Kolor: stara biel (kolor własny) | 1050
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Reakcja na ogień Klasa A1
  Największe ziarno ≤ 2 mm
  Nasiąkliwość kapilarna > 1 kg/m²
  Grupa zapraw (DIN 18550-2) P II
  Grubość warstwy tynku 10 - 50 mm
  Grubość warstwy Single layer up to 20 mm
  Two layers up to 50 mm
  Gęstość nasypowa około 0,7 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody 6,5-6,8 l / 20 kg
  Klasa wytrzymałości na ściskanie CS I (średnio 1,5 N/mm²)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do ścian wewnętrznych i sufitów
  • Do naprawy i renowacji zawilgoconych i zagrożonych pleśniami powierzchni ścian i sufitów
  • Do regulacji wilgotności powietrza w pomieszczeniach
  • Do poprawy parametrów energetycznych ścian zewnętrznych

  Właściwości

  • Materiał jest przepuszczalny dla pary wodnej i aktywny kapilarnie
  • Duża zawartość aktywnych kapilarnie porów o wysokiej zdolności magazynowania wody
  • Posiada właściwości termoizolacyjne
  • Dwuwarstwowa aplikacja do 50 mm grubości
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Możliwość nakładania maszynowego
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Chłonne podłoża wstępnie zwilżyć do stanu "matowej wilgotności".

    Podłoże: chłonne

    SP Prep nakładać siatkowo jako mostek sczepny (pokrycie powierzchni 50-70 %) o grubości warstwy maks. 5 mm.

    Alternatywnie: Nałożyć SP Top SL jako szpachlówkę drapaną (warstwa kontaktowa).

    Podłoże: mało nasiąkliwe

    Nałożyć SP Prep kryjąco (100 %), warstwą o grubości maks. 5 mm.

    Alternatywnie: Nałożyć SP Top SL jako szpachlówkę drapaną (warstwa kontaktowa).

    U2_M_126

    Produkt nanieść jako szpachlówkę drapaną (warstwę kontaktową).

     

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Produkt nakładać za pomocą odpowiedniego narzędzia lub maszyny.

    Powierzchnię ściągnąć za pomocą aluminiowej łaty do tynków.

    Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

    Przed nałożeniem kolejnej warstwy tynku poprzedniej należy nadać szorstkość za pomocą zdzieraka kratowego.

    Czas oczekiwania przed nakładaniem kolejnych warstw wynosi 3 dni.

     

    Układanie pojedynczymi warstwami

    Grubość pojedynczej warstwy: do 20 mm.

     

    Układanie dwuwarstwowe

    Grubość warstwy w jednym cyklu roboczym: 10 - 20 mm.

    Grubość warstwy do 30 mm świeże na świeże.

    Grubość warstwy 30 - 50 mm, drugą nakładać po wystarczającym wyschnięciu pierwszej (po około 12-24 godz.).

    Za pomocą grzebienia tynkarskiego nadać pierwszej warstwie chropowatość.

     

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    W przypadku krytycznych podłoży (bardzo nierównych i/lub jamistych) zalecamy wbudowanie tkaniny zbrojącej w jednej trzeciej grubości warstwy tynku renowacyjnego.

    W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    Dla zapewnienia powodzenia renowacji należy stworzyć odpowiednie warunki wysychania, zgodnie z instrukcją WTA 2-9-20/D.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Mieszarka, kielnia, paca gładka, paca drewniana, paca z tworzywa sztucznego, paca gąbkowa

    Odpowiednie agregaty tynkarskie

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 5,6 kg/m² je cm gr. warstwy
   • Około 5,6 kg/m²/cm grubości warstwy

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.