• WP Top [basic]

  Nr art. 042825

  WP Top [basic]

  Sucha, mineralna zaprawa uszczelniająca

  Wariant
  0428 | szary
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Reakcja na ogień klasa A1
  Wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 N/mm² (odpowiada CS IV)
  Dynamiczny moduł Younga ≥ 10000 N/mm²
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 1,9 kg/dm³
  Największe ziarno 2 mm
  Nasiąkliwość kapilarna ≤ 0,1 kg/(m²min0,5)
  Grubość warstwy Pojedyncza warstwa 10 - 30 mm
  Gęstość nasypowa około 1,65 kg/dm³
  Zapotrzebowanie wody 3,8 - 5,2 l/25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Wewnętrzna hydroizolacja w systemie Remmers [basic]Wewnętrzna hydroizolacja w systemie Remmers [basic]
  • We wnętrzach:
   - System uszczelnień do pomieszczeń użytkowych
   - System, uszczelnieniowy pod tynkami renowacyjnymi
  • Nieprzepuszczalna dla wody zaprawa murarska i tynkarska

  Właściwości

  • Wodoszczelność
  • Stabilność
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Odporność na wodę i czynniki klimatyczne, w tym mróz
  • Hydrofobizuje pory
  • Możliwość nakładania maszynowego
  • Zbrojona włóknami
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być równe, nośne, czyste, odpylone oraz wolne od oleju, smaru i środków oddzielających.

   • Przygotowania

    Usunąć tynki, farby i powłoki co na najmniej 80 cm powyżej uszkodzonego obszaru lub zgodnie z wytyczonymi granicami i zeskrobać uszkodzone połączenia na głębokość około 2 cm.

    Gruntowanie

    Nałożyć równomiernie Kiesol (1:1 z wodą).

    Podłoża o dużej nasiąkliwości należy wstępnie zmoczyć.

    W razie potrzeby należy wstępnie oczyścić podłoża zanieczyszczone solą za pomocą Salt IH i/lub Sulfatex LQ (bez Kiesolu).

    Warstwa sczepna

    Wymieszać WP Top [basic] do konsystencji szlamu i nałożyć na jeszcze matowo-wilgotny podkład jako warstwę sczepną.

    Alternatywnie: na już wyrównaną powierzchnię nałożyć natryskowo warstwę sczepną z WP Sulfatex lub SP Prep jako obrzutkę.

    Wyrównywanie

    Nierówności, zagłębienia > 5 mm i spoiny wyrównać za pomocą WP Top [basic].

    Tynk jest nakładany na świeżą warstwę sczepną lub po 2-4 dniach, przy zastosowaniu SP Prep jako warstwy sczepnej.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • Produkt nakładać za pomocą odpowiednich narzędzi lub maszyn w jednej lub dwóch warstwach o grubości od min. 10 do maks. 30 mm.

    W przypadku aplikacji dwuwarstwowej pierwszą warstwę po wystarczającym wyschnięciu należy uszorstnić grzebieniem tynkarskim i nałożyć drugą warstwę.

    Po nałożeniu usunąć powierzchnię za pomocą szczotki typu kartacz.

    Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

    Za pomocą zdzieraka kratowego powierzchnię po wystarczającym wyschnięciu przygotować pod kolejne warstwy. Nałożyć kolejne warstwy po 2-7 dniach.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

    Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią / aplikacja natryskowaa
   • narzędzie do mieszania, paca stalowa, kielnia, paca z tworzywa sztucznego, zdzierak kratowy

   • Mieszalnik, kielnia, paca stalowa, paca z tworzywa sztucznego, zdzierak kratowy, paca zębata, szczotka typu kartacz

    Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,6 kg / mm gr. warstwy / m²
   • około 1,6 kg/m²/mm grubości warstwy lub ok. 1,6 kg/dm³

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

    Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.