• Kiesol
  • Kiesol

  Nr art. 181061

  Kiesol

  Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujący o działaniu wzmacniającym

  Wariant
  1810 | Kiesol
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd / kolor od bezbarwnego po żółtawy
  Gęstość (20 °C) około 1,15 g/cm³
  Odczyn pH ok. 11
  Wzmacnianie ≤ 5 N/mm²
  Hydrofobowość w < 0,5 kg/m²*h 0.5
  Przepuszczalność pary wodnej > 90 %

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno-piaskowa czy tynki mineralne
  • Bezciśnieniowe uszczelnianie istniejącego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 80%
  • Bezciśnieniowe uszczelnianie istniejącego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 95%
  • Powłoka gruntująca, zabezpieczająca przed wodą podsiąkającą od spodu
  • Do uszlachetniania powierzchni

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Działa wzmacniająco
  • Zwęża pory
  • Działa hydrofobizująco
  • Hamuje migrację szkodliwych soli w murze
  • Poprawia przyczepność, odporność na ścieranie oraz wytrzymałość powierzchni
  • Zwiększa odporność chemiczną
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

     

    Do uszczelnień istniejących murów w przekroju poprzecznym

    Wywiercony otwór iniekcyjny należy oczyścić z pyłu po wierceniu

    Powłoka gruntująca przeciw wilgoci podciąganej od spodu

    Podłoże musi być czyste, wolne od oleju, tłuszczu i środków wspomagających rozszalowywanie.

    Uszlachetnianie powierzchni

    Podłoże musi być czyste, wolne od oleju, tłuszczu i środków wspomagających rozszalowywanie.

   • Przygotowania

    Do uszczelnień istniejących murów w przekroju poprzecznym

    Obszar iniekcji należy zaizolować co najmniej 30 cm powyżej i poniżej rzędu otworów (Kiesol w proporcji mieszania 1:1 i sztywny szlam uszczelniający).

    Wykonanie otworów:
    jednorzędowo, średnica 12 - 30 mm, odstępy 10 - 12,5 cm, kąt nachylenia około 45 °, głębokość otworów: do około 5 cm przed końcem ściany.

    W przypadku ścian o grubości > 0,6 m zaleca się wywiercenie otworów po jej obu stronach.

    W przypadku murów ze szczególnie dużą ilością pustek należy najpierw wypełnić rząd otworów zaczynem BSP 3 / BSP 6

    Wypełnione otwory należy rozwiercić.

    Czas, jaki należy odczekać przed wykonaniem następnych robót wynosi 7 dni.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 35 °C
   • malowanie pędzlem/ nasączanie otworów / iniekcja ciśnieniowa / natrysk niskociśnieniowy /spryskiwanie
   • Do uszczelnień istniejących murów w przekroju poprzecznym

    Metoda bezciśnieniowa (stopień zawilgocenia muru < 80 %):

    W razie potrzeby należy kilkukrotnie - aż do uzyskania nasycenia obszarów wokół otworów iniekcyjnych - wypełniać materiałem odpowiednie zasobniki (np. kartusze dozujące (art. 417301)

    Metoda niskociśnieniowa (stopień zawilgocenia muru < 95%):

    Iniekcję należy przeprowadzać za pomocą odpowiednich urządzeń i pakerów iniekcyjnych.

     

    Powłoka gruntująca przeciw wilgoci podciąganej od spodu

    Materiał nakładać sekcjami aż do nasycenia.

    W razie potrzeby: bardzo chłonne podłoża wstępnie zwilżyć wodą.

     

    Uszlachetnianie powierzchni

    Materiał nakładać sekcjami.

    Proces należy powtarzać (w trybie mokre na mokre) tak długo, aż ustanie pochłanianie materiału.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

     

    Do uszczelnień istniejących murów w przekroju poprzecznym

    Po zakończeniu iniekcji otwory iniekcyjne należy wypełnić materiałem BSP 3 / BSP 6.

    Nie nadaje się do do stosowania jako przepona pozioma do betonu porowatego oraz ilastych materiałów budowlanych

     

    Powłoka gruntująca przeciw wilgoci podciąganej od spodu

    Nadmiar materiału natychmiast usunąć.

    Nie należy dopuszczać do wyschnięcia podkładu.

    Następne prace wykonać w układzie świeże na świeże, w czasie nie przekraczającym czasu reakcji.

     

    Uszlachetnianie powierzchni

    Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

    Produkt nie nadaje się do uszlachetniania powierzchni wobec których stawia się podwyższone wymagania estetyczne.

    Zalecamy wykonanie powierzchni próbnych

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/ nasączanie otworów / iniekcja ciśnieniowa / natrysk niskociśnieniowy /spryskiwanie
   • Pędzel, spryskiwacz, urządzenia typu airless, polewaczka, niskociśnieniowy sprzęt do iniekcji. Inne - patrz Katalog Narzedzi

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Gruntowanie: ok. 0,1 - 0,3 kg/m² (rozcieńczyć wodą w proporcji 1 : 1)
    Uszlachetnianie powierzchni: ok. 0,2 - 0,4 kg/m²
    Uszczelnienie istniejącego obiektu na przekroju: ok. 1,5 kg/m na każdych 10 cm grubości ściany (zależnie od porowatości muru mogą wystąpić znaczące wahania)

  • Wskazówki ogólne
   • Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Należy przestrzegać zawartych w ulotce WTA 4-10-15 wskazówek na temat planowania zabiegów iniekcyjnych i stosowania certyfikowanych materiałów iniekcyjnych przeciwko kapilarnemu podciąganiu wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej