©

Ochrona i naprawa betonu

Nic nie trwa wiecznie

Mimo wysokiej jakości i odporności betonu mogą w nim wystąpić uszkodzenia, które spowodują konieczność przeprowadzenia napraw i wykonania jego dodatkowego zabezpieczenia.

Rozważając przyczyny uszkodzeń betonu należy odróżnić czynniki środowiskowe od błędów wykonawczych. Czynniki środowiskowe to między innymi spaliny, kwaśne deszcze, mróz i sole rozmrażające. Pod ich wpływem właściwości chemiczne betonu zmieniają się w taki sposób, że znajdujące się w nim zbrojenie zaczyna ulegać korozji. Natomiast rysy skurczowe, jamy, gniazda żwirowe oraz niedostateczna grubość otuliny zbrojenia stanowią typowe usterki wykonawcze, które dodatkowo przyspieszają korozję zbrojenia.

Z uwagi na różnorodność przyczyn powstawania oraz obrazów uszkodzeń w konstrukcjach żelbetowych, od lat obowiązuje szereg0 zasad wykonywania napraw. Znajdują się one na przykład w wytycznych „Ochrona i naprawa betonowych elementów budowlanych (wytyczne naprawcze)“ Niemieckiej Komisji ds. Żelbetu (DAfStb) orazw serii norm europejskich EN 1504 (w Polsce PN EN 1504) „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych “.

Istotny wpływ na trwałość budowli ma nie tylko jej prawidłowe zaprojektowanie (projekt ustroju nośnego i szczegóły konstrukcyjne), lecz także wybór materiałów i staranność wykonania robót budowlanych.

Norma DIN EN 1504-3 opisuje systemy wzmacniania betonu przeznaczone do napraw istotnych i nieistotnych ze statycznego punktu widzenia. Biegły planista musi ocenić, który przypadek jest związany z danym obiektem. Decydujące jest tu bezpieczeństwo statyczne w przewidywanym pozostałym okresie użytkowania budowli.

Szereg uszkodzeń w budowlach betonowych powstaje z powodu rys i pustek, umożliwiających przedostawanie się szkodliwych substancji do wnętrza budowli. Te szkodliwe czynniki obniżają funkcjonalność betonu, znacząco pogarszając tym samym nośność budowli.

Ochrona i naprawa betonu

Liczba znalezionych produktów 31
 

Widok:

Nr art. 1084

Wzmocniona włóknami zaprawa PCC do konstrukcyjnej naprawy elementów betonowych

Nr art. 6871

Elastyczna, dwuskładnikowa, poliuretanowa żywica iniekcyjna

Nr art. 6876

Piankowa żywica iniekcyjna 2K

Nr art. 6870

Elastyczna poliuretanowa żywica iniekcyjna 1K

Nr art. 0476

Drobnoziarnista zaprawa iniekcyjna 2K

Nr art. 0642

Grunt o działaniu hydrofobizującym

Nr art. 2976

Powłoka elewacyjna o wysokiej elastyczności

Nr art. 0919

Dodatek do sporządzania długotrwale działającej powłoki ochrony antykorozyjnej, stosowany z zaprawami Betofix RM lub Betofix R2

Nr art. 1087

Warstwa sczepna i powłoka antykorozyjna

Nr art. 0556

Beton zalewowy

Nr art. 1092

Szybkowiążąca zaprawa naprawcza

Nr art. 1093

Szybkowiążąca zaprawa naprawcza

Nr art. 1096

Wzmocniona włóknami zaprawa PCC przeznaczona do naprawy elementów betonowych.

Nr art. 1086

Zaprawa jastrychowa PCC o wysokiej wytrzymałości

Nr art. 1100

Zbrojona włóknami zaprawa SPCC do napraw budowli

Nr art. 1008

Drobnoziarnista szpachlówka PCC

Nr art. 6490

Wypełniana kwarcytem międzywarstwa zbrojona włóknami, do wyrównywania powierzchni betonowych

Nr art. 6872

Sztywna, epoksydowa żywica iniekcyjna 2K