©

Brama Brandenburska - Berlin

Brama Brandenburska - Berlin

Berlin

Brama Brandenburska w Berlinie została wybudowana w latach 1788-1791. Jest to najważniejszy zabytek miasta i jednocześnie symbol narodowy, z którym wiąże się wiele ważnych wydarzeń z historii Berlina, Niemiec, Europy i świata XX wieku. Budynek w stylu wczesnego klasycyzmu wyznaczył granicę między Berlinem Wschodnim i Zachodnim. Do czasu zjednoczenia był to symbol zimnej wojny. Od 1990 roku Brama Brandenburska stała się symbolem zjednoczenia Niemiec i Europy.

Dane identyfikacyjne referencji
Wykonane prace:
Renowacja elewacji - strefa cookołowa Renowacja elewacji Renowacja elewacji z kamienia naturalnego
Typ obiektu:
Zabytki i cenne obiekty historycznie
Opis
Budynek wykazywał w niektórych miejscach spowodowane różnymi przyczynami rysy. Poprawę statyki i większą nośność uzyskano poprzez usztywnienie konstrukcji, silowe zespolenie naruszonego fundamentu oraz odsprzężenie elementów budowlanych: bramy, przejścia i przedbramia. Zwłaszcza po stronie zachodniej powstały intensywne zaczernienia powierzchni kamienia, które silnie związały się z podłożem. Osady składały się z mieszaniny sadzy i gipsu. Czyszczenie przeprowadzone w 1990 r. przy pomocy wody doprowadziło jedynie do powierzchownego usunięcia zanieczyszczeń. Nowo opracowany proces czyszczenia strumieniem cząstek i preomieniem lasera umożliwił usunięcie sadzy i gipsu w 2002 roku, bez niszczenia pierwotnej powierzchni.
Zleceniodawca:
Stiftung Denkmalschutz
Wykonawca:
Nüthen Restaurierungen GmbH & Co. KG
Adres obiektu:
10117 Berlin
Data/ wykonanie:
2003
Możliwość zwiedzania?
Nie

Wykaz wykorzystanych produktów
 lub systemów

Pobierz

Pobierz kartę referencji (PDF)

  • ©
  • ©
Pokaż wszystko

Więcej referencji

Budynek miał źle wykonaną i uszkodzoną przeponę poziomą. Zawilgocony mur spowodował wysokie koszty ogrzewania. Instalacja systemu zespolonej izolacji termicznej została odrzucona przez urzędy konserwatorskie. Zdecydowano się na renowację murów w systemie Kiesol, aby wysuszyć ściany i zmodernizować je energetycznie.
Więcej informacji
W przeszłości budynek był malowany różnymi farbami i dodatkowo - z powodu pustostanu - niszczony przez "twórców" graffiti. Substancja budowlana domu Gosslera została trwale uszkodzona na skutek wnikania wilgoci. Elewacja musiała zostać odnowiona z uwzględnieniem ochrony zabytków.
Więcej informacji
Nowe budynki Leidsche Rijn Centrum musiały zostać zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. Duże powierzchnie należało wykończyć w krótkim czasie. Każdego dnia zużywano na miejscu 50-60 pojemników MB 2K. Na zakończenie prac uszczelniono ok. 5 km spawów z zakładką, 1,5 km spawów żelbetowych i ok. 4.000 szczelin stożkowych.
Więcej informacji