©

Filharmonia Łabska, Hamburg

Filharmonia Łabska, Hamburg

Hamburg Germany

Filharmionia Łabska to sala koncertowa w Hamburgu. Ze względu na opóźnienia w budowie i przekroczenie planowanych kosztów, już przed zakończeniem budowy stała się obiektem znanym w całych Niemczech.

Dziś ten 110-metrowy budynek jest nowym punktem orientacyjnym hanzeatyckiego miasta. Znajduje się w dzielnicy HafenCity na prawym brzegu Łaby Północnej.Kaispeicher A, dawny magazyn kakao, herbaty i kawy wybudowany w 1963 roku, służył jako podstawa nowoczesnej szklanej konstrukcji. Cały budynek posiada 26 kondygnacji, przy czym do VIII piętra znajdują się one za starą ceglaną elewacją.

W Filharmonii Łabskiej znajdują się sale koncertowe, hotel, restauracja, kilka kondominiów i wielopoziomowy parking.Ponadto Plaza ma 37 m wysokości, 80 m długości schody ruchome, które służą jako platforma widokowa z możliwością zwiedzania całego budynku. Plaza jest również poziomem dostępu do foyer sali koncertowej i do hotelu.

W roku otwarcia w koncertach w Filharmonii Łabskiej uczestniczyło 850.000 osób, 4,5 mln osób odwiedziło Plaza jako platformę widokową, a ponad 70.000 osób wzięło udział w wycieczkach z przewodnikiem.

Dane identyfikacyjne referencji
Wykonane prace:
Renowacja elewacji ceglanej
Typ obiektu:
Zabytki i cenne obiekty historycznie
Budynki biznesowe
Inne obiekty użyteczności publicznej
Domy wielorodzinne
Parkingi wielopoziomowe
Opis
Na powierzchniach elewacji Kaispeicher A występowały silne wykwity i nacieki wapienne, obie oznaki przenikania wilgoci. Obraz uszkodzeń wskazywał na brak odporności na mróz, jak również brak odporności na ulewny deszcz. Wymieniona elewacja wymagała kompleksowej ochrony przed mrozem i wilgocią, ale nie wolno było wprowadzać żadnych zmian wizualnych.
Adres obiektu:
20457 Hamburg
Arkusz danych:
placeholder_v2.png
Data/ wykonanie:
2017
Możliwość zwiedzania?
Nie

Wykaz wykorzystanych produktów
 lub systemów

Pobierz

Pobierz kartę referencji (PDF)

  • ©
  • ©
Pokaż wszystko

Więcej referencji

Budynek miał źle wykonaną i uszkodzoną przeponę poziomą. Zawilgocony mur spowodował wysokie koszty ogrzewania. Instalacja systemu zespolonej izolacji termicznej została odrzucona przez urzędy konserwatorskie. Zdecydowano się na renowację murów w systemie Kiesol, aby wysuszyć ściany i zmodernizować je energetycznie.
Więcej informacji
W przeszłości budynek był malowany różnymi farbami i dodatkowo - z powodu pustostanu - niszczony przez "twórców" graffiti. Substancja budowlana domu Gosslera została trwale uszkodzona na skutek wnikania wilgoci. Elewacja musiała zostać odnowiona z uwzględnieniem ochrony zabytków.
Więcej informacji
Nowe budynki Leidsche Rijn Centrum musiały zostać zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. Duże powierzchnie należało wykończyć w krótkim czasie. Każdego dnia zużywano na miejscu 50-60 pojemników MB 2K. Na zakończenie prac uszczelniono ok. 5 km spawów z zakładką, 1,5 km spawów żelbetowych i ok. 4.000 szczelin stożkowych.
Więcej informacji