©

Katedra Notre-Dame, Paryż (FR)

Paryż

Katedra Notre-Dame w Paryżu jest jednym z najważniejszych zabytków we Francji. Został zbudowany w latach 1163-1345 w historycznym centrum Paryża, położonym na prawym brzegu Sekwany. Podczas pożaru w kwietniu 2019 r. katedra doznała poważnych uszkodzeń wewnętrznych i zewnętrznych. W lipcu tego samego roku zlecono wierną rekonstrukcję obiektu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dane identyfikacyjne referencji
Wykonane prace:
Renowacja elewacji
Typ obiektu:
Kościoły i klasztory
Opis
Notre-Dame de Paris – gotycka archikatedra w Paryżu. Jedna z najbardziej znanych katedr na świecie, między innymi dzięki powieści Katedra Marii Panny w Paryżu francuskiego pisarza Victora Hugo. Wybudowanie katedry zajęło blisko 200 lat. Budowę zaczęto od strony wschodniej – tam znajduje się część poświęcona sacrum. Konsekracja ołtarza nastąpiła w 1182 roku, podczas panowania króla Filipa II. Wtedy to biskup de Sully odprawił uroczystą pierwszą mszę świętą w katedrze. Jej nazwa oznacza Naszą Panią i odnosi się do Marii, Matki Bożej. 15 kwietnia 2019 w świątyni wybuchł pożar, który spowodował ogromne zniszczenia, m.in. doszło do zawalenia się dachu oraz części sklepień, a także iglicy katedry. Według późniejszych badań pożar wybuchł na poddaszu katedry o godzinie 18:18. A iglica katedry zawaliła się o godzinie 19:50, zrzucając około 750 ton kamienia i ołowiu. Główna konstrukcja została nienaruszona; strażacy uratowali fasadę, wieże, ściany, przypory i witraże. Uratowano również Wielkie Organy.
Polecenie:
Poważny pożar wewnątrz katedry poważnie uszkodził mur z kamienia naturalnego. Sadza i uwolnione zanieczyszczenia osiadły na ścianach. Do czyszczenia ścian zastosowano bezrozpuszczalnikową, wiążącą pastę peel-off. Zanieczyszczenia zostały usunięte poprzez złuszczanie utworzonej warstwy.
Data/ wykonanie:
2024
Możliwość zwiedzania?
Tak

Wykaz wykorzystanych produktów
 lub systemów

Pobierz

Pobierz kartę referencji (PDF)

  • ©
  • ©
  • ©
Pokaż wszystko

Więcej referencji

Budynek miał źle wykonaną i uszkodzoną przeponę poziomą. Zawilgocony mur spowodował wysokie koszty ogrzewania. Instalacja systemu zespolonej izolacji termicznej została odrzucona przez urzędy konserwatorskie. Zdecydowano się na renowację murów w systemie Kiesol, aby wysuszyć ściany i zmodernizować je energetycznie.
Więcej informacji
W przeszłości budynek był malowany różnymi farbami i dodatkowo - z powodu pustostanu - niszczony przez "twórców" graffiti. Substancja budowlana domu Gosslera została trwale uszkodzona na skutek wnikania wilgoci. Elewacja musiała zostać odnowiona z uwzględnieniem ochrony zabytków.
Więcej informacji
Nowe budynki Leidsche Rijn Centrum musiały zostać zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. Duże powierzchnie należało wykończyć w krótkim czasie. Każdego dnia zużywano na miejscu 50-60 pojemników MB 2K. Na zakończenie prac uszczelniono ok. 5 km spawów z zakładką, 1,5 km spawów żelbetowych i ok. 4.000 szczelin stożkowych.
Więcej informacji