©

Alojzjanum, Lohr

Alojzjanum, Lohr

Lohr am Main

Imponujący stary budynek konwiktu znajduje się w środku przestronnego parku. Został zbudowany w 1910 roku w stylu lekko barokowego historyzmu. Misjonarze z Marianhill używali budynku jako szkoły z internatem do 2003 roku.

Dopiero w maju 2012 r. inwestor nabył zabytkowy obiekt i przekształcił go w budynek mieszkalny z 48 mieszkaniami.

Dane identyfikacyjne referencji
Wykonane prace:
Izolacja przeciwwodna istniejącej budowli, elementy stykające się z gruntem Renowacja antypleśniowa
Typ obiektu:
Zabytki i cenne obiekty historycznie
Domy wielorodzinne
Opis
Ze względu na bliskość nabrzerza Menu, budynek jest zagrożony powodziami. Piwnica musiała być uszczelniona przed wodą napierającą do 1,5 m nad poziomem terenu. Ściany zewnętrzne na niższej kondygnacji zostały zaszlamowane od wewnątrz, aby umożliwić całkowite połączenie hydroizolacji pionowej. Istotnym elementem koncepcji hydroizolacji było wbudowanie przepony poziomej.Ściany wewnętrzne w sąsiednich pomieszczeniach i korytarzach zostały na nowo otynkowane. Ściany wewnętrzne w ogrzewanych pomieszczeniach zostały zaizolowane systemem iQ-Therm.
Adres obiektu:
97816 Lohr am Main
Arkusz danych:
placeholder_v2.png
Data/ wykonanie:
2016
Możliwość zwiedzania?
Nie

Wykaz wykorzystanych produktów
 lub systemów

Pobierz

Pobierz kartę referencji (PDF)

  • ©
  • ©
  • ©
Pokaż wszystko

Więcej referencji

Budynek miał źle wykonaną i uszkodzoną przeponę poziomą. Zawilgocony mur spowodował wysokie koszty ogrzewania. Instalacja systemu zespolonej izolacji termicznej została odrzucona przez urzędy konserwatorskie. Zdecydowano się na renowację murów w systemie Kiesol, aby wysuszyć ściany i zmodernizować je energetycznie.
Więcej informacji
W przeszłości budynek był malowany różnymi farbami i dodatkowo - z powodu pustostanu - niszczony przez "twórców" graffiti. Substancja budowlana domu Gosslera została trwale uszkodzona na skutek wnikania wilgoci. Elewacja musiała zostać odnowiona z uwzględnieniem ochrony zabytków.
Więcej informacji
Nowe budynki Leidsche Rijn Centrum musiały zostać zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. Duże powierzchnie należało wykończyć w krótkim czasie. Każdego dnia zużywano na miejscu 50-60 pojemników MB 2K. Na zakończenie prac uszczelniono ok. 5 km spawów z zakładką, 1,5 km spawów żelbetowych i ok. 4.000 szczelin stożkowych.
Więcej informacji