©

Bankhaus Seeliger, Wolfenbüttel

Bankhaus Seeliger, Wolfenbüttel

Wolfenbüttel

Bankhaus Seeliger ma za sobą długą historię. Budynek banku wzniesiony w 1586 r. jest jednym z niewielu w Wolfenbüttel, które wykonano z piaskowca łupanego, z zachwycającym renesansowym portalem. Ze względu na pilną potrzebę rozbudowy Bank nabył przyległy budynek magazynowy wybudowany w 1871 roku. Ma to stworzyć warunki do kompleksowej renowacji banku.

Dane identyfikacyjne referencji
Typ obiektu:
Zabytki i cenne obiekty historycznie
Budynki biurowe i administracyjne
Budynki biznesowe
Opis
Ściany starego spichlerza są murowane z cegły piaskowo-wapiennej o grubości 90 cm, od zewnątrz bez tynków, narażone na wpływy atmosferyczne. Umożliwiło to silną absorpcję wody i doprowadziło do spadku temperatury ścian wewnętrznych. Budynek jest objęty ochroną konserwatorską, więc elewacja nie mogła zostać zmieniona. Podjęto decyzję o zastosowaniu izolacji wewnętrznej.
Adres obiektu:
38300 Wolfenbüttel
Data/ wykonanie:
2009
Możliwość zwiedzania?
Nie

Wykaz wykorzystanych produktów
 lub systemów

Pobierz

Pobierz kartę referencji (PDF)

  • ©
  • ©
  • ©
Pokaż wszystko

Więcej referencji

Budynek miał źle wykonaną i uszkodzoną przeponę poziomą. Zawilgocony mur spowodował wysokie koszty ogrzewania. Instalacja systemu zespolonej izolacji termicznej została odrzucona przez urzędy konserwatorskie. Zdecydowano się na renowację murów w systemie Kiesol, aby wysuszyć ściany i zmodernizować je energetycznie.
Więcej informacji
W przeszłości budynek był malowany różnymi farbami i dodatkowo - z powodu pustostanu - niszczony przez "twórców" graffiti. Substancja budowlana domu Gosslera została trwale uszkodzona na skutek wnikania wilgoci. Elewacja musiała zostać odnowiona z uwzględnieniem ochrony zabytków.
Więcej informacji
Nowe budynki Leidsche Rijn Centrum musiały zostać zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. Duże powierzchnie należało wykończyć w krótkim czasie. Każdego dnia zużywano na miejscu 50-60 pojemników MB 2K. Na zakończenie prac uszczelniono ok. 5 km spawów z zakładką, 1,5 km spawów żelbetowych i ok. 4.000 szczelin stożkowych.
Więcej informacji