©

Nowe Muzeum Śląskie

Nowe Muzeum Śląskie

Katowice Poland

Dane identyfikacyjne referencji
Wykonane prace:
Renowacja elewacji ceglanej Izolacja przeciwwodna - renowacja murów
Typ obiektu:
Handel detaliczny / Salony sprzedaży
Szkoły / uniwersytety / muzea
Opis
Kopalnia, w której obecnie mieści się Muzeum Śląskie, powstała w Bogucicach, obecnej dzielnicy Katowic, z inicjatywy emerytowanego rotmistrza Ignacego Ferdinanda von Beyma, który zgłosił zamiar uruchomienia kopalni na terenie ordynacji mysłowickiej, należącej do Stanisława Mieroszewskiego. Mieroszewski był posłem Sejmu Czteroletniego, przedostatnim właścicielem ziemi mysłowickiej. Odpowiadając na wyzwanie nowych czasów zakładał liczne kopalnie w swoich włościach. Kopalnia „Katowice” - dawniej Ferdinand - jest jedną z ostatnich pozostałości po Mieroszewskich w Katowicach.
Adres obiektu:
40-205 Katowice
Data/ wykonanie:
2016
Możliwość zwiedzania?
Tak

Wykaz wykorzystanych produktów
 lub systemów

Pobierz

Pobierz kartę referencji (PDF)

  • ©
Pokaż wszystko

Więcej referencji

Budynek miał źle wykonaną i uszkodzoną przeponę poziomą. Zawilgocony mur spowodował wysokie koszty ogrzewania. Instalacja systemu zespolonej izolacji termicznej została odrzucona przez urzędy konserwatorskie. Zdecydowano się na renowację murów w systemie Kiesol, aby wysuszyć ściany i zmodernizować je energetycznie.
Więcej informacji
W przeszłości budynek był malowany różnymi farbami i dodatkowo - z powodu pustostanu - niszczony przez "twórców" graffiti. Substancja budowlana domu Gosslera została trwale uszkodzona na skutek wnikania wilgoci. Elewacja musiała zostać odnowiona z uwzględnieniem ochrony zabytków.
Więcej informacji
Nowe budynki Leidsche Rijn Centrum musiały zostać zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. Duże powierzchnie należało wykończyć w krótkim czasie. Każdego dnia zużywano na miejscu 50-60 pojemników MB 2K. Na zakończenie prac uszczelniono ok. 5 km spawów z zakładką, 1,5 km spawów żelbetowych i ok. 4.000 szczelin stożkowych.
Więcej informacji