©

Kaplica grobowa rodu von Fahrenheid

Kaplica grobowa rodu von Fahrenheid

Zabytkowa budowla, zbudowana na planie kwadratu o wymiarach 10,4 × 10,4 metra, została zwieńczona wysokim oryginalnym dachem w kształcie piramidy. Stoi w lesie koło wsi Rapa, między Baniami Mazurskimi a Gołdapią. Została wzniesiona pod koniec XVIII wieku jako kaplica grobowa rodu von Fahrenheid, a jej oryginalny dach wieżowy przypomina piramidę. Pierwotnie kaplica była integralną częścią dziś już nieistniejącego zespołu dworsko- pałacowego, a budynek dworu znajdował się w odległości około 800 metrów od niej.

Dane identyfikacyjne referencji
Typ obiektu:
Zabytki i cenne obiekty historycznie
Opis
Piramida w Rapie jest uważana za jedną z najbardziej niezwykłych budowli w Polsce. Stoi samotnie w lesie, na północnych rubieżach Mazur. Jest to grobowiec rodzinny pruskiego rodu baronów von Fahrenheid, Zbudowana w 1811 (według innych źródeł w 1808 albo 1795) a zaprojektowany przez bliżej nieznanego architekta. Często uważa się, że jest nim Bertel Thorvaldsen, jednak nie ma jednoznacznych dowodów na poparcie tej tezy. Charakterystyczną cechą budowli jest kształt, przypominający starożytne egipskie piramidy
Polecenie:
Celem projektu było przywrócenie pierwotnego wyglądu tej unikatowej budowli. Wielokrotnie naprawiana budowla pilnie potrzebowała zarówno prac ratujących jej spękaną konstrukcję, jak i konserwacji wątków kamiennych i ceglanych na elewacji oraz we wnętrzach. Zawilgocone fundamenty budowli wymagały zatrzymania wód gruntowych przenikających do wnętrza konstrukcji. W tym celu po częściowym usunięciu ziemi wykonano zabiegi hydroizolacyjne, stosując mineralne produkty systemu Remmers Kiesol. Następnie, po skuciu wszystkich tynków z trzonu wieży i przypór, wzmocniono z zewnątrz konstrukcję piramidy spiralnymi kotwami z nierdzewnej stali austenitycznej Remmers Spiralanker. Rysy murów wypełniono płynną zaprawą zalewową Remmers BSP 3, która dzięki swojej wysokiej porowatości > 20%, świetnie transportuje wodę w starych murach. Wątki ceglane zdezynfekowano Remmers BFA opartym na chlorku bezalkoniowym i wzmocniono powierzchniowo preparatem krzemianowym Remmers Silikatfestiger. Do otynkowania ceglanego trzonu oraz przypór piramidy zastosowano tynk renowacyjny Remmers SP Top SR WTA, o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne i na zawarte w murze sole. Powłokę ochronną i zabezpieczającą przed wpływem wody deszczowej i wilgoci z otaczających lasów stanowi laserunkowa farba silikonowo-wapienna Color LA Historic. Nadała elewacji ostateczny wyraz estetyczny, czyli lekkie rozedrganie powierzchni barwnej naśladujące tynki mineralne barwione w masie.
Zleceniodawca:
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych
Wykonawca:
Revita Art. Sp. z o.o.
Inwestor:
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych
Adres obiektu:
Rapa, woj. warmińsko-mazurskie
Data/ wykonanie:
2018
Możliwość zwiedzania?
Tak

Wykaz wykorzystanych produktów
 lub systemów

Pobierz

Pobierz kartę referencji (PDF)

  • ©
  • ©
  • ©
  • ©
Pokaż wszystko

Więcej referencji

Budynek miał źle wykonaną i uszkodzoną przeponę poziomą. Zawilgocony mur spowodował wysokie koszty ogrzewania. Instalacja systemu zespolonej izolacji termicznej została odrzucona przez urzędy konserwatorskie. Zdecydowano się na renowację murów w systemie Kiesol, aby wysuszyć ściany i zmodernizować je energetycznie.
Więcej informacji
W przeszłości budynek był malowany różnymi farbami i dodatkowo - z powodu pustostanu - niszczony przez "twórców" graffiti. Substancja budowlana domu Gosslera została trwale uszkodzona na skutek wnikania wilgoci. Elewacja musiała zostać odnowiona z uwzględnieniem ochrony zabytków.
Więcej informacji
Nowe budynki Leidsche Rijn Centrum musiały zostać zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. Duże powierzchnie należało wykończyć w krótkim czasie. Każdego dnia zużywano na miejscu 50-60 pojemników MB 2K. Na zakończenie prac uszczelniono ok. 5 km spawów z zakładką, 1,5 km spawów żelbetowych i ok. 4.000 szczelin stożkowych.
Więcej informacji