©

Turbinownia, Naumburg

Turbinownia, Naumburg

Naumburg Germany

Wybudowana w 1909 roku elektrownia turbinowa (Turbinenhaus) służyła jako elektrownia dla tramwaju naumburskiego. Jednak wraz z rozbudową sieci energetycznej jej znaczenie spadło.

Na krótko przed wyburzeniem zabytkowego budynku opracowano koncepcję wykorzystania muzeum sztuki jako centrum kulturalno-artystycznego. W ten sposób powstało "Dzieło Sztuki w Turbinowni".

Dziś, w całkowicie odrestaurowanym "Turbinenhaus" odbywają się odczyty, koncerty i bale. Duża sala mieści 250 osób. Ze względu na swobodne rozmieszczenie miejsc siedzących możliwe są również inne formaty imprez.

Dane identyfikacyjne referencji
Wykonane prace:
Renowacja elewacji - strefa cookołowa Układanie płytek / renowacja / izolacja zespolona Izolacja przeciwwodna istniejącej budowli, elementy stykające się z gruntem Izolacja przeciwwodna - renowacja murów
Typ obiektu:
Zabytki i cenne obiekty historycznie
Szkoły / uniwersytety / muzea
Opis
Posadzka była skażona olejem mineralnym i musiała zostać wyburzona aż do fundamentów. Wymagane były hydroizolacja wewnętrzna i zewnętrzna przed wilgocią podciąganą z cokołu piwnicy. Z biegiem czasu tynkowa elewacja tynku została poważnie uszkodzona, woda mogła bez przeszkód przedostać się do wnętrza i spowodować uszkodzenie muru. W rezultacie powstały pęknięcia w murze i uszkodzenia spoin. Płyta posadzkowa wewnątrz miała liczne pęknięcia, pod płytkami ceramicznymi potrzebna byała hydroizolacja. Tynkowane ściany wewnętrzne również wymagały gruntownej renowacji.
Adres obiektu:
06618 Naumburg
Arkusz danych:
placeholder_v2.png
Data/ wykonanie:
2017
Możliwość zwiedzania?
Nie

Wykaz wykorzystanych produktów
 lub systemów

Pobierz

Pobierz kartę referencji (PDF)

  • ©
  • ©
Pokaż wszystko

Więcej referencji

Budynek miał źle wykonaną i uszkodzoną przeponę poziomą. Zawilgocony mur spowodował wysokie koszty ogrzewania. Instalacja systemu zespolonej izolacji termicznej została odrzucona przez urzędy konserwatorskie. Zdecydowano się na renowację murów w systemie Kiesol, aby wysuszyć ściany i zmodernizować je energetycznie.
Więcej informacji
W przeszłości budynek był malowany różnymi farbami i dodatkowo - z powodu pustostanu - niszczony przez "twórców" graffiti. Substancja budowlana domu Gosslera została trwale uszkodzona na skutek wnikania wilgoci. Elewacja musiała zostać odnowiona z uwzględnieniem ochrony zabytków.
Więcej informacji
Nowe budynki Leidsche Rijn Centrum musiały zostać zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. Duże powierzchnie należało wykończyć w krótkim czasie. Każdego dnia zużywano na miejscu 50-60 pojemników MB 2K. Na zakończenie prac uszczelniono ok. 5 km spawów z zakładką, 1,5 km spawów żelbetowych i ok. 4.000 szczelin stożkowych.
Więcej informacji