• Verdünnung V 103
  • Verdünnung V 103

  Nr art. 569905

  V 103

  Rozcieńczalnik i środek myjący

  Wariant
  5699 | V 103
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 0,9 g/cm³
  Temperatura zapłonu około 32 °C

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Uniwersalny rozcieńczalnik do rozcieńczania żywic PUR i NC i mycia narzędzi oraz odpornych na rozpuszczalniki powierzchni, zanieczyszczonych niestwardniałymi żywicami PUR i NC
  • Czyszczenie niechłonnych, niemineralnych podłoży przed zastosowaniem uszczelniaczy z serii MB PUReactive.

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Dobre działanie czyszczące, w szczególności wobec spoiw opartych na poliuretanach
  • Dobre działanie rozcieńczające, produkt w szczególności nadaje się do żywicy Epoxy Universal
  • Przechowywanie/trwałość
   • Nieograniczony Okres przechowywania
   • Nieograniczony okres przechowywania

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania

  • Wskazówki ogólne
   • Należy zapewnić dobrą wentylację podczas stosowania i suszenia.

    Przed zastosowaniem należy stworzyć obszar testowy/próbny w niewidocznym miejscu.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.