Subterranean garage with markings©

Deck OS 11a pro

Powłoka jako warstwa uszczelniająca o wysokiej zdolności mostkowania rys, przeznaczona pod warstwy ochronne i nawierzchniowe ciągów pieszych i jezdni wg przepisów DAfStb, TL / TP-BEL-B3 (Niemcy)

Deck OS 11a pro

Uszczelnienie o wysokiej zdolności mostkowania rys

Właściwości

  • Zdolność dynamicznego mostkowania rys
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność chemiczna

Obszar stosowania

  • Do uszczelniania elementów betonowych wykazujących pęknięcia rozdzielające i zgodnie z projektem obciążanych mechanicznie, np. odsłonięte górne kondygnacje parkingów wielopoziomowych
*Szczegółowe informacje zawarte są w aktualnej instrukcji technicznej/dopuszczeniu. Należy przestrzegać układu warstw w systemie, podanego w świadectwie badań.


Deck OS 11a pro

Liczba znalezionych produktów 3
 

Widok:

Nr art. 605169

Natryskowa izolacja przeciwwodna w systemach Remmers Deck OS 10 pro-Systemen

Nr art. 605325

Elastyczna powłoka zużywana

Nr art. 440625