• Induline LW-732
 • Induline LW-732
  • Induline LW-732
  • Induline LW-732

  Nr art. 783220

  Induline LW-732

  Emulgująca w wodzie lazura średniowarstwowa

  Kolor: bezbarwny | 7832

  Kolor: bezbarwny | 7832

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo akryl
  Gęstość (20 °C) ok. 1,03 g/ cm³
  Zapach łagodny
  Stopień połysku mat jedwabisty
  Konserwant 3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian
  Lepkość (czas wypływu) w s (20° C, DIN 4) Approx. 30

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do elementów budowlanych nie zachowujących wymiaru i zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie
  • Do dekoracji i ochrony drewna klejonego (BSH), belek laminowanych (Duobalken®/Triobalken®), drewna klejonego krzyżowo (BSP), klejonki forniorowanej (FSH) i litego drewna konstrukcyjnego (KVH) przed zabrudzeniem w fazie transportu i budowy.

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia
  • Zawiera substancję zabezpieczającą powłokę przed uszkodzeniem mikrobiologicznym
  • Szybko schnie
  • Łatwe stosowanie
  • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
  • Zawiera bloker UV, opóźnia żółknięcie drewnianego podłoża
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
    Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5°C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.

    Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    Po wyschnięciu nałożyć następne powłoki.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 2 godz.
   • Produkt w wersji pigmentowanej (specjalny odcień koloru) może być stosowany tylko po konsultacji z Serwisem Technicznym Remmers.

    Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień.

    Produkt może być stosowany poza podstawowym obszarem zastosowania (budowa domów i hal) tylko po konsultacji z Serwisem Technicznym Remmers.

   • Suszenie

    Dalsza obróbka możliwa po upływie około 2 godzin
    (wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65 %)

    Suszenie wymuszone: 10 min. fazy odparowania (w temp. 20 °C i 65-70 % w.w.p.) / 30 min. schnięcia (ok. 45 °C, wymiana powietrza 1 ms) / 20 min. fazy ochładzania

    Niskie temperatury i wysoka wilgotność powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do stosowania.
    W razie potrzeby rozcieńczać wodą, nie przekraczając 5%

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • pędzel do akryli, ławkowiec, wałek z krótkim włosem, urządzenia airless / airmix, gąbka,
    mop do wycierania podłóg

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 80 ml - 120 ml / m² na jedną warstwę
   • 80-120 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.