• Induline Perfect-Finish

  Nr art. 187901

  Induline Perfect-Finish

  Komponent lakierniczy zawierający specjalne dodatki, przeznaczony do sporządzania "lakieru montażowego" do korekty/odświeżania fabrycznie lakierowanych drzwi zewnętrznych (Induline DW-625 & LW-725) na placu budowy

  Kolor: bezbarwny | 1879
  Kolor: bezbarwny | 1879
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo polimery poliuretanowe
  Gęstość (20 °C) 1,03 g/cm³
  Zapach łagodny
  Lepkość (20 °C) ok. 1000 mPa*s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do drzwi zewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do sporządzenia lakieru odświeżającego, do stosowania na placu budowy na fabrycznie [polakierowanych drzwiach frontowych: Induline DW-625 (art. 1764) Induline LW-725 (art. 3943)
  • Wstępnie napełnione opakowanie 750 ml uzupełnia się wybranej jakości lakierem.

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Łatwe stosowanie
  • Produkt o nikłym zapachu
  • Dobra rozlewność
  • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
  • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
  • Trwała i żywotna powierzchnia dzięki specjalnemu spoiwu poliuretanowemu
  • Podwyższona odporność na zadrapania i kremy do rąk w warunkach normalnych obciążeń
  • Niska tendencja do żółknięcia
  • Bardzo elastyczna powłoka
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

    Elementy budowlane pokryte powłoką końcową z Induline DW-625/ LW-725

   • Przygotowania

    Zabrudzenia i tłuszcz usunąć za pomocą Verdünnung V 101

    Przed nałożeniem powłoki końcowej należy wykonać międzyszlif: P 220 - 240, pył usunąć.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatura obiektu, otoczenia i materiału: 10-25 °C Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia Nie stosować w okresie występowania rosy, mgły i deszczu Świeżo pomalowane powierzchnie należy chronić przed kurzem, brudem itp.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Malować pędzlem lub wałkiem.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4-6 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniem kondensatu.

    VA2_IDL_65

    Wszelkie powierzchnie nie podlegające obróbce należy okleić odpowiednią taśmą (np. tesa® Maler-Krepp Precision Outdoor 56251)

    Obróbce należy poddać wszystkie listwy szklane, zakładki, a następnie pozostałe powierzchnie

    Wskazówki technologiczne: Za pomocą wałka z krótką przędzą (sprawdza się Storch, art.148918) lakier nakłada się równomiernymi pasami i zaraz potem dopracowuje się powierzchnię delikatnym wałkiem gąbkowym (sprawdza się Storch, art. 156812) do uzyskania efektu aplikacji natryskowej.

    Należy dopilnować, aby aplikacja odbywała się bez pozostawiania śladów łączenia.

    Proszę w taki sposób zaplanować roboty, aby cała obróbka została zakończona w ciągu 5 minut.

    Podczas stosowania taśm klejących należy je po 30 minutach ostrożnie usunąć z podłoża.

    Jeśli polakierowane drzwi mają zostać zamknięte zanim nastąpi całkowite utwardzenie powłoki, to zalecamy zastosowanie papieru woskowanego pomiędzy ościeżnicą i skrzydłem.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po ok. 1 godz. Ostrożna eksploatacja możliwa po ok. 4-6 godz. Całkowite stwardnienie następuje po ok. 48 godz.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    W niższych temperaturach, przy wyższej wilgotności lub w razie przekroczenia maksymalnej grubości warstwy proces schnięcia może się znacząco wydłużyć!

   • Rozcieńczanie

    Gotowe do użycia po sporządzeniu preparatu. Nie wolno bardziej rozcieńczać wodą.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Wałek z krótkim włosiem (sprawdza się Storch, nr art. 148918) i delikatny wałek gąbkowy (sprawdza się Storch, nr art. 156812).

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 30 ml - 40 ml / m² na jedną warstwę
   • 30 - 40 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • Nie należy stosować środków czyszczących opartych na alkoholu.

    Do czyszczenia i pielęgnacji polecamy nasz Pflege-Set für Türen (art. 2746).

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Induline Perfect Finish in der Anwendung

  Schauen Sie es sich an!