• FM ECC
  • FM ECC

  Nr art. 035003

  FM ECC

  Dwukomponentowa mineralna zaprawa spoinowa modyfikowana żywicą epoksydową

  Kolor: Komp L | 0350
  Jedn. opak.

  Uwaga:
  Produkt w tej wielkości opakowania jest wycofanym z produkcji i dlatego dostępny będzie tylko do wyczerpania zapasów magazynowych.

  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Uziarnienie ≤ 0,5 mm

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Spoinowanie muru z kamienia naturalnego
  • Mur poddawany podwyższonym obciążeniom mechanicznym

  Właściwości

  • Wysokiej jakości spoiwo
  • Duża przyczepność do ścianek spoiny
  • Wysoka trwałość
  • Niezawodne twardnienie
  • Mała wrażliwość na rysy
  • Przepuszcza parę wodną
  • Korzystna relacja między wytrzymałością na zginanie i ściskanie
  • Wytrzymałość na ściskanie: > 10 N/mm² (M10)
  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W nieotwartym oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed chroniony przed mrozem materiał można przechowywać przez co najmniej 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 1,8 kg/l wypełnianej przestrzeni
    Zależnie od szerokości i głębokości spoiny około 4 – 8 kg/m²

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej