©

Jeden za wszystkie. Wszystko w jednym.

Induline DW-631

 • to wodorozcieńczalna farba typu 3 w 1: podkład izolujący, międzywarstwa i powłoka końcowa w jednym produkcie.
 • Jest systemem powłokowym idealnym do malowania dużych elementów, których nie można pokrywać metodą flutacji.
 • A co równie ważne, takie połączenie pozwala na ekonomiczną realizację nawet jednostkowych zleceń.
 • Produkt Induline DW-631 może być także używany w systemie Dynflow przeznaczonym do nakładania lakierów i farb wodorozcieńczalnych. Już sam system umożliwia optymalne wykorzystanie lakieru a w połączeniu z naszym produktem pozwala na efektywna obróbkę materiału i powlekanie dużej ilości sztuk.
 • Dodatkowo produkt wykazuje bardzo dobre działanie izolujące. Może być aplikowany poprzez natrysk zarówno metodą airless jak i airmix.
 • Charakteryzuje się dużą siłą krycia oraz bardzo wysoką odpornością na gradobicie i elastycznością w niskich temperaturach.
 • Ma wysoką zdolność odpierania zanieczyszczeń.

Dzięki połączeniu najnowszej generacji polimerów funkcjonalnych, oprócz szerokiego zakresu zastosowań, Induline DW-631 charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na obciążenia atmosferyczne. Wygląd i cechy dotykowe powierzchni po zastosowaniu tego produktu spełniają najwyższe wymagania estetyczne. Uzyskana powłoka wykazuje szybką przydatność do użytkowania w połączeniu z wysoką odpornością na sklejanie się pomalowanych płaszczyzn.

nduline DW-361 dostępny jest w dwóch pojemnościach: puszcze 20 litrowej i beczce o pojemności 120 litrów. Wstępuje w kolorze białym RAL 9016 oraz kolorach niestandardowych, które są w pełni automatyczne barwione.

Induline DW-631 - ekonomiczny, estetyczny, pewny.

CAŁY SYSTEM W JEDNYM POJEMNIKU

- lakier typu 3 w 1: podkład izolujący, międzywarstwa i powłoka końcowa w jednym produkcie

– zawarty w jednym pojemniku system powłokowy na szczególnie duże elementy, których nie można pokrywać metodą flutacji

– ekonomiczna realizacja jednostkowych zleceń


Dynflow®

- Efektywna obróbka

- Duża wydajność ilościowa

- Bardzo dobre działanie izolujące


MAKSYMALNE DZIAŁANIE IZOLUJĄCE

- maksymalna izolacja przy konwencjo-nalnym systemie lakierniczym z użyciem podkładów i międzywarstw Induline

Remmers Induline DW-631

Chcesz więcej wiedzieć o naszym produkcie?

Pobierz aktualną broszurę!

Pobierz broszurę o Induline DW-631

©

Nr art. 165620

Induline DW-631

Wodny, jednopojemnikowy system powłokowy o działaniu izolującycm, przeznaczony do elementów stabilnych wymiarowo.

Stopień połysku
Kolor: biały (RAL 9016)** | 1656

Kolor: biały (RAL 9016)** | 1656

Wybierz kolor
Jedn. opak.
Dostępność w Centrach Serwisowych
Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

Dane techniczne produktu

W stanie dostarczanym

Spoiwo Spezielle Kombination funktioneller Polymere neuester Generation
Gęstość (20 °C) około 1,14 g/cm³
Zapach charakterystyczny
Stopień połysku mat / mat jedwabisty

Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

Zakres zastosowania

 • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
 • do elementów stabilnych wymiarowo
 • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
 • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
 • Do drewna iglastego i liściastego.
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
 • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa
 • Do aplikacji jedno- i wielowarstwowej

Właściwości

 • produkt wodny
 • 3 w 1: podkład izolujący, międzywarstwa i powłoka nawierzchniowa
 • Dobre wypełnianie przy równoczesnej dobrej rozlewności
 • Duża siła krycia
 • Izoluje garbniki
 • Wczesna zdatność do eksploatacji
 • Podwyższona odporność na blokowanie
 • Wczesna wodoodporność: minimalizacja ryzyka powstania uszkodzeń, np. podczas budów w okresie zimowym
 • Wysoka żywotność dzięki specjalnej kombinacji spoiw
 • Bardzo dobra odporność na gradobicie: elastyczność w niskich temperaturach
 • Wysoka zdolność odpierania zanieczyszczeń
 • Przygotowanie do pracy
  • Wymagania wobec podłoża

   Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

   Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

  • Przygotowania

   Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
   Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

   Podłoże należy przygotować nakładając odpowiednie powłoki gruntujące i międzywarstwy, w razie potrzeby wykonując szlif pośredni.

   Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

 • Sposób stosowania
  • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
  • Wymieszać przed użyciem
  • natrysk airmix/airless
  • Dynflow (automat powlekający)
  • Podane wartości odnoszą się do materiału w stanie nierozcieńczonym. Najlepszy rezultat aplikacji natryskowej uzyskuje się, gdy temperatura materiału mieści się w przedziale 15 do 20 °C.

   Materiał starannie rozmieszać.

   Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

   Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

   Po zagruntowaniu należy wykonać lekki szlif pośredni.

   Przed nałożeniem powłoki końcowej należy wykonać międzyszlif: P 220 - 240, pył usunąć.

   Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

 • Wskazówki wykonawcze
  • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
  • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

   Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

   Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

   Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i w temperaturach poniżej 15 °C lub przekraczających 30 °C

   Recykling lakieru można prowadzić standardowymi metodami. Proporcję domieszki uzgodnić z serwisem technicznym Remmers.

   Aby zapobiec przebijaniu garbników drewna, należy nałożyć kilka warstw produktu lub zastosować odpowiednie izolujące powłoki podkładowe i międzywarstwy.

   W przypadku wodnych materiałów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe niebezpieczeństwo przebarwienia powłoki spowodowanego przez garbniki!

   Zbyt mocne rozcieńczenie produktu, zbyt wysoka wilgotność drewna lub nieprzestrzeganie zalecanej kolejności nakładania warstw, ilości nakładanego materiału lub czasów schnięcia może mieć negatywny wpływ na skuteczność izolującego działania produktu.

   Wycieki żywicy są zjawiskiem naturalnym i nie da się im zapobiec poprzez zabiegi o charakterze technicznym.

   W odniesieniu do dopuszczalnych grubości suchej warstwy należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie katalogowej VFF HO.03.

   ---

   Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

 • Narzędzia/czyszczenie
  • natrysk airmix/airless
  • Dynflow (automat powlekający)
  • Systemy natryskowe airless/airmix, systemy elektrostatyczne, systemy Dynflow

  • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

 • Przechowywanie/trwałość
  • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
  • Okres przechowywania 24 mies.
  • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

 • Zużycie
  • Approx. 150-325 ml / m² per layer applied
  • Dwukrotny natrysk:
   150 - 175 ml/m² za każdym razem (plus straty przy natryskiwaniu).
   (odpowiada grubości mokrej warstwy: 150 - 175 µm, grubości suchej warstwy: 55 - 65 µm)

   Natrysk jednokrotny:
   300 - 325 ml/m² (plus straty przy opryskiwaniu).
   (odpowiada grubości mokrej warstwy: 300 - 325 µm, grubość suchej warstwy: 110 - 120 µm)

   Zastosowanie jako system jednopojemnikowy: maks. grubość suchej warstwy systemu: 150 µm)

  • Możliwe są wachania uzależnione od wybranego koloru.

 • Wskazówki ogólne
  • Zamknięcie:

   Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

   Należy stosować wyłącznie profile nie zawierające plastyfikatorów.

   Przygotowanie konsystencji do aplikacji pędzlem:

   Dzięki zastosowaniu tego produktu z dodatkiem 10-20 % wody można wyprodukować lakier nadający się do aplikacji pędzlem, który może być stosowany do korekt i renowacji.

   Pielęgnacja i renowacja:

   Drewno stosowane na otwartej przestrzeni narażone jest na silne obciążenia klimatyczne i środowiskowe. Powłoki podlegają naturalnym procesom starzenia się, ścierania i degradacji. Rozkład przebiega zależnie od poziomu działających na drewno obciążeń (łagodnie, średnio lub intensywnie) Na elemencie budowlanym lub całej budowli mogą wystąpić różne stadia zwietrzenia. Aby drewnianym elementom budowlanym zapewnić skuteczną ochronę na wiele lat, warto raz do roku kontrolować ich powierzchnię. Ewentualne uszkodzenia należy po uprzednim oczyszczeniu bezzwłocznie naprawić.

   Do czyszczenia i pielęgnacji polecamy Pielęgnat do okien drewnianych (art. 2745) lub Pielęgnat do drzwi drewnianych (art. 2746).

   Powłoki renowacyjne: Aqua AG-26-Allgrund (art. 7147) i Aqua DL-65-Decklack PU (art. 7200) lub Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3w1 (art. 7090)

   ---

 • Informacja dotycząca utylizacji
  • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

 • Bezpieczeństwo/przepisy
  • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.