• Ceramix 20/30

  Nr art. 127725

  Kolor: jasnoszary | 1277

  Kolor: jasnoszary | 1277

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Zaprawa dekoracyjna (dywan kamienny)

  Właściwości

  • Kolorowy
  • Nie zawiera pirytu
  • Pokryty powłoką PUR
  • Sposób stosowania
   • Przeznaczenie, stopień wypełnienia oraz sposób obróbki wyznaczane są przez system żywica-utwardzacz.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.

  • Wskazówki ogólne
   • Otwartoporowa struktura wyznacza cechy użytkowe okłądziny. Nie nadaje się do stosowania w strefach/pomieszczeniach mokrych.

    W przypadku stosowania różnych partii produktu mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorze.

    Nie jest możliwe dopasowanie kolorystyczne do obszarów, które już zostały ułożone.

    Przy różnych wielkościach ziarna, te same odcienie kolorów nieuchronnie różnią się od siebie.

    Maksymalny stopień wypełnienia jest uzależniony od zastosowanego spoiwa, grubości warstwy i warunków na placu budowy.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe