• Epoxy UV 100
 • Epoxy UV 100
 • Epoxy UV 100
 • Epoxy UV 100
 • Epoxy UV 100
 • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100
  • Epoxy UV 100

  Nr art. 634411

  Epoxy UV 100

  Przezroczysta żywica epoksydowa

  Wariant
  6344 | Epoxy UV 100
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,12 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 750 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,01 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 450 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,08 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 620 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Spoiwo do posadzkowych powłok dekoracyjnych
  • Warstwa zamykająca w posadzka zasypowych
  • Warstwa utrwalająca w powłokach silnie płatkowanych
  • Przezroczysta powłoka
  • Spoiwo do systemu Remmers Metalufloor
  • Element systemu w systemach certyfikowanych przez TÜV PROFICERT (707106482-1)

  Właściwości

  • Niska tendencja do żółknięcia
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Test tolerancji z lakierami
  • Materiał nie zawiera plastyfikatorów, nonylofenolu i alkilofenolu
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Należy obowiązkowo stosować odpowiednie powłoki gruntujące Remmers lub epoksydowe szpachlówki drapane.

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 66,6 : komp. B 33,4
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 12 °C maks. 30 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ powłoka wylewana / obróbka w pozycji stojącej
   • czas otwarty 30 min
   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ powłoka wylewana / obróbka w pozycji stojącej
   • Paca do gładzenia, paca zębata, rakla kołkowana, ściągaczka gumowa, wałek do epoksydów, wałek kolczasty, mieszarka ew. mieszalik z rucham wymuszonym

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchyym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy (komp. A) lub co najmniej 24 miesiące (komp. B).

  • Zużycie
   • Patrz rozdział "Przykłady zastosowań"

  • Przykłady zastosowań
   • Zaprawa z żywicy syntetycznej

    Materiał wypełniony w proporcji do 1:12,5 części wagowych rozprowadzić za pomocą pacy stalowej gładkiej i wygładzić.

    NMa mm grubości warstwyu:
    około 0,16 kg/m² spoiwa i 2,0 kg/m² Ceramix 20/30

   • Przezroczysta powłoka

    Materiał nanieść na przygotowaną odpowiednią powłokę Remmers i rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. pacy lub rakli ząbkowanej.

    Następnie wykończyć za pomocą wałka kolczastego (metalowego).

    Po stwardnieniu koniecznie nałożyć zamknięcie z PUR Top M Plus.

    W razie stosowania alternatywnych podłoży lub składników systemu należy sprawdzić ich zdatność.

    około 1,5 kg/m² spoiwa

   • Utrwalanie powłok płatkowanych

    Materiał nanieść na przygotowana powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej ściągaczki gumowej lub pacy stalowej gładkiej, a następnie przewałkować, wykonując skrzyżne ruchy wałkiem do epoksydów.

    Aby uzyskać gładkie wykładziny materiał należy w razie potrzeby nakładać w kilku warstwach i ewentualnie nałożyć warstwę zamykającą

    około 0,3 kg/m² spoiwa (zależnie od materiału do zasypywania)

   • Warstwa zamykająca w powłokach zasypywanych

    Materiał nanieść na przygotowana powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej ściągaczki gumowej lub pacy stalowej gładkiej, a następnie przewałkować, wykonując skrzyżne ruchy wałkiem do epoksydów.

    około 0,5 - 0,7 kg/m² spoiwa (zależnie od materiału do zasypywania)

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Na powierzchniach obciążanych ruchem pojazdów wyposażonych w koła poliamidowe lub metalowe, a także narażonych a dynamiczne obciążenia punktowe może potencjalnie dochodzić do wzmożonego zużywania się powłoki.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Kolorowa guma - zwłaszcza czarna (np. opony samochodowe lub stopy maszyny) - może przy długotrwałym kontakcie pozostawić nie dające się usunąć przebarwienia na okładzinie posadzkowej. Aby tego uniknąć, należy stosować odpowiednie koła poliuretanowe lub maty podkładowe. Barwniki, farby do włosów, wybielacze lub środki dezynfekujące mogą również powodować przebarwienia, jeśli nie zostaną natychmiast usunięte.

    Niskie temperatury podczas obróbki mogą powodować obniżenie wodoodporności. W związku z tym powierzchnie narażone na obciążenie wodą należy wykonywać wyłącznie w temperaturach powietrza i obiektu powyżej 12°.

    Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

    Odporność na promieniowanie UV można poprawić przez naniesienie odpowiedniego zamknięcia.

    Nie nadaje się do stosowania na zewnątrz.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.