• Carbolin

  Nr art. 201505

  Carbolin

  Naturalnie brązowy środek do ochrony drewna stosowanego na zewnątrz. Nie zawiera oleju smołowego.

  Kolor: brąz naturalny | 2015
  Jedn. opak.

  Uwaga:
  Produkt w tej wielkości opakowania jest wycofanym z produkcji i dlatego dostępny będzie tylko do wyczerpania zapasów magazynowych.

  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 1,02 g/cm³
  Zapach typowy słaby zapach własny
  Stopień połysku mat jedwabisty

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Do starego i nowego drewna

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Odporność na wpływ czynników atmosferycznych i na promieniowanie UV
  • Działa hydrofobizująco
  • Jako ochrona przed wnikaniem soli drogowej
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem / natrysk w zamkniętych urządzeniach
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Przed użyciem materiał należy starannie wymieszać.

    Materiał równomiernie nanosić pędzlem lub metodą natryskową.

    Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • W razie potrzeby gatunki drewna podatne na ataki grzybów należy uprzednio zaimpregnować środkiem Remmers "Impregnat gruntujący do drewna*". (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!)

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

   • Suszenie

    Okolo 4 godzin w temp. 20°C i przy 65 % wilgotności względnej powietrza.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem / natrysk w zamkniętych urządzeniach
   • Pędzel akrylowy, spryskiwacz ciśnieniowy

   • Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • ok. 100 ml / m² na jedną warstwę
   • około 100 ml/m² na jedną warstwę

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.