• Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur [eco]
 • Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur [eco]
  ECO
  Produkt
  • Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur [eco]
  • Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur [eco]

  Nr art. 321203

  Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur [eco]

  Wodorozcieńczalna szara lazura na bazie surowców odnawialnych, do drewna w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków

  Kolor: srebrnoszary | 3212

  Kolor: srebrnoszary | 3212

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.

  Uwaga:
  Produkt w tej wielkości opakowania jest wycofanym z produkcji i dlatego dostępny będzie tylko do wyczerpania zapasów magazynowych.

  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Na bazie olejów roślinnych
  Gęstość (20 °C) Ok. 1,02 g/cm³
  Zapach łagodny
  Stopień połysku głęboki mat
  Lepkość 300 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Drewniane boksy pszczele, ule i inne drewniane elementy w pszczelarstwie

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Naturalne odcienie szarości - do stosowania na drewnie
  • Nadaje drewnu trwałe, szare kolory - w miejscach nienarażonych i narażonych na działanie czynników atmosferycznych
  • Na bazie surowców odnawialnych: co najmniej 80 %
  • Potwierdzona nieszkodliwość dla pszczół
  • Produkt wodny, o bardzo małej zawartości rozpuszczalnika
  • Materiał tiksotropowy
  • Dobra rozlewność
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Luźne lub spękane sęki oraz otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków (np. rozcieńczalnika Verdünnung V 101 lub rozcieńczalnika nitro albo uniwersalnego).

    Aby możliwie ograniczyć stosowanie środków ochrony drewna, konstrukcja powinna sprzyjać odprowadzaniu wody (należy unikać poziomych płaszczyzn, otwartych cięć czołowych, szczelin kapilarnych, zastoin wody i wilgoci, kontaktu z wodą rozbryzgową, ostrych krawędzi).

    Drewno, które ma być zabezpieczone przed zgnilizną i sinizną, należy uprzednio zaimpregnować odpowiednim środkiem do ochrony drewna* (nie jest wymagane w przypadku drewna stosowanego w pomieszczeniach zamkniętych).

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

    Stare, nieuszkodzone powłoki malarskie należy przeszlifować.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airless/airmix / pistolet kubełkowy / malowanie pędzlem
   • Materiał starannie rozmieszać.

    Malowanie pędzlem, natrysk

    Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

    Pistolet kubełkowy: dysza 1,6 mm; ciśnienie: 2,5 – 2,8 bar

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    Metoda airless: dysza: 0,38 mm, ciśnienie: 80-100 bar (stosować żółty filtr do pistoletu)

    Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.

    W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.

    Powierzchnie cięć czołowych (poprzecznych) należy zabezpieczyć przed chłonięciem wody poprzez wielokrotne pmalowanie materiałem w odpowiednim kolorze. Alternatywnie na powierzchnie cięć czołowych można przed nałożeniem powłoki końcowej nanieść Induline SW-910.

    Sąsiadujące ze sobą powierzchnie należy pokrywać tylko materiałem o tym samym numerze partii (materiał z różnych partii należy uprzednio wymieszać), w przeciwnym razie mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorze, połysku i fakturze.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 8 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Zaleca się wykonanie prób również na innych gatunkach drewna.

    W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień.

    Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniem kondensatu.

    W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka uzyskuje po upływie ok. 1 godz.
    Dalsza obróbka możliwa po ok. 8 godz.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

    Zależnie od gatunku drewna, np. w przypadku dębiny, może dochodzić do spowodowanego przez składniki wydłużania się procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix / pistolet kubełkowy / malowanie pędzlem
   • Pędzel z akrylowym włosiem, ławkowiec,
    pistolet kubełkowy, urządzenia natryskower typu airless-/airmix

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

    Zanieczyszczone tekstylia mogą mieć tendencję do samozapłonu, dlatego należy je moczyć wodą, zbierać do ognioodpornych pojemników wypełnionych wodą i w nich przekazywać do utylizacji.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 60 ml / m² na jedną warstwę
   • Ok. 60 ml/m² na jedną warstwę
    Nałożyć co najmniej dwie warstwy

  • Wskazówki ogólne
   • DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków":
    .
    Produkt ten spełnia limity migracji metali ciężkich do zabawek dziecięcych zgodnie z normą DIN EN 71-3 i tym samym spełnia jeden z kilku dalszych wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek dziecięcych zgodnie z unijną "dyrektywą zabawkową" (2009/48/WE).

     

    Produkt zasadniczo nadaje się również do drewna bogatego w garbniki (jak np. dąb, robinia, akacja).
    Mogą jednak wystąpić reakcje z rozpuszczalnymi w wodzie składnikami drewna, które mogą powodować przebarwienia powłoki malarskiej, a tym samym do pogorszenia wyglądu (dotyczy to w szczególności odcieni białych i szarych).

    W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Przestrzegać przepisów dotyczących konstrukcyjnej ochrony drewna.

    Nie stosować na powierzchniach poziomych bez spadków drenażowych i bez promienia krawędzi, unikać zastoin wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.