• Induline DW-640

  Nr art. 533120

  Induline DW-640

  Jednokomponentowa powłoka PUR PCV w jednolitych kolorach

  Kolor: antracytowy RAL 7016 | 5331

  Kolor: antracytowy RAL 7016 | 5331

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Dyspersja poliuretanowa
  Gęstość około 1,03 g/cm³ – 1,20 g/cm³ (zależnie od koloru)
  Zapach łagodny

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do twardego PCV
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Profile PCV do produkcji okien i drzwi
  • Przemysłowa produkcja seryjna (wakumat)
  • Aplikacja natryskowa
  • Dla profesjonalnych użytkowników

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Jednolite kolory
  • Mat jedwabisty
  • Nie zawiera NEP/NMP
  • Produkt jednokomponentowy, nie zawiera izocyjanianu
  • Bardzo dobra przyczepność na sprawdzonych podłożach
  • Duża siła krycia
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Podwyższona odporność na zadrapania i kremy do rąk w warunkach normalnych obciążeń
  • Zoptymalizowany pod kątem TSR (ogrzanie)
  • Bardzo dobra odporność na czynniki klimatyczne, niska skłonność do kredowania
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Nie może zawierać soli, silikonu ani resztek kleju

   • Przygotowania

    Małe serie / proces ręczny: Wyczyścić chemicznie na mokro, używając włókniny ściernej tak, by nie pozostały żadne resztki.

    Seryjna produkcja przemysłowa: Mechaniczne czyszczenie wstępne przy użyciu szczotek mosiężnych. Usuwanie cząstek i aktywacja powierzchni za pomocą plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym.

    Zaraz potem należy zacząć nakładać powłokę.

  • Sposób stosowania
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od +15°C do +25°C

   • Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.

    Natrysk.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    Przed kolejnymi etapami aplikacji wykonać międzyszlif (P 240-320).

    Wakumat: maks. 30 m/min (przy stosowaniu plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym)

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Foliowanie malowanych profili możliwe bezpośrednio po fazie chłodzenia. Folia musi być usunięta z profilu najpóźniej po 6 miesiącach.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po około 1 godzinie, zdatna do szlifowania i aplikacji następnych powłok jest po około 4 godzinach. Wartości sprawdzone we praktyce w temp. 20 °C i przy 50 % wilgotności względnej powietrza.

    Zdatność do szlifowania i dalszego lakierowania po suszeniu wymuszonym: 20 minut fazy odparowywania (w temp. około 20 °C i przy 65 - 75 % w.w.p.) / 75 minut fazy suszenia (wymiana powietrza ok. 55 °C, 1 m/s) / 20 minut fazy chłodzenia

    Nie stosować suszenia w podczerwieni w przypadku stosowania preparatów zoptymalizowanych pod kątem TSR.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Vacumat®, urządzenia natryskowe typu airless-/ airmix, pistolety kubełkowe

   • Narzędzia należy myć na świeżo za pomocą koncentratu myjącego Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat (3868).

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 120 ml - 150 ml / m² na jedną warstwę
   • 120 - 150 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • Dostępne na rynku profile okienne PVC różnią się między sobą składem. Dlatego też zalecamy uprzednie wykonanie starannej próby przyczepności. Jeśli nie są Państwo pewni, prosimy o kontakt z naszym Doradcą Technicznym.

    Wcześniej należy sprawdzić, czy materiały pomocnicze, takie jak folie ochronne, kołki maskujące, przekładki, taśmy klejące i materiały uszczelniające są odpowiednie dla danego systemu.

    Należy przestrzegać instrukcji BFS nr 22 „Powłoki na tworzywie sztucznym w budownictwie nadziemnym“ („Beschichtungen auf Kunststoff im Hochbau“ - Niemcy).

     

    Usuwanie szkód transportowych lub montażowych, renowacja:

    W celu odtworzenia pierwotnego wyglądu powierzchni malowane elementy można odnowić metodą natryskową.

    Pielęgnacja i czyszczenie:

    Nie należy używać żadnych środków czyszczących o właściwościach ściernych lub środków do mycia szkła zawierających substance powierzchniowo czynne. Czyścić wilgotną szmatką i neutralnym roztworem mydła, a następnie neutralizować czystą wodą. Nie należy używać ściereczek z mikrofibry ani gąbek do szorowania.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.