• V-881-Verdünnung

  Nr art. 1952710

  V-881-Verdünnung

  Uniwersalny rozcieńczalnik do lakierów akrylowych i PU

  Wariant
  019527 | V-881-Verdünnung
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość 0,88 g/cm³
  Temperatura zapłonu 25 °C

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Rozcieńczalnik do lakierów NC
  • Rozcieńczalnik do lakierów PU
  • Rozcieńczalnik do lakierów akrylowych

  Właściwości

  • Dobre rozcieńczanie
  • Szybko schnie
  • Poprawia pokrycie porów
  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • Maksymalny dodatek:
    Lakiery NC: 20-50%
    Lakiery PU: 20-50%
    Lakiery akrylowe: 20-70%

  • Wskazówki ogólne
   • Należy zapewnić dobrą wentylację podczas stosowania i suszenia.

    Produkt należy przechowywać z dala od źródeł zapłonu, pojemnik chronić przed ładunkami elektrostatycznymi.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.