Nr art. 274601

  Zestaw do pielęgnacji drzwi

  Do pokrywanych lazurami i lakierami drewnianych drzwi zewnętrznych

  Wariant
  2746 | Zestaw do pielęgnacji drzwi
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 0,98 g/ cm³ (środek czyszczący) około 1,00 g/cm³ (balsam pielęgnacyjny do drzwi)
  Zapach charakterystyczny (środek czyszczący) łagodny (balsam pielęgnacyjny do drzwi)

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do drzwi zewnętrznych
  • Pielęgnacja drewnianych drzwi zewnętrznych malowanych lazurami i lakierami kryjącymi
  • Pielęgnacja elementów budowlanych, które uprzednio pokryto lakierem Induline NW-740/05 (efekt naturalnego drewna)

  Właściwości

  • Regularne stosowanie pozwala wydłużyć okresy między renowacjami i żywotność powłok lakierniczych.
  • Daje dodatkowe zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych
  • Łatwa aplikacja na dużych powierzchniach
  • Powoduje nieznaczną zmianę stopnia połysku powierzchni poddanej zabiegowi
  • Sposób stosowania
   • Przed użyciem wstrząsnąć
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Przed użyciem wstrząsnąć.

    Nosić rękawice (kauczuk nitrylowy).

    Nasączyć środkiem czyszczącym bawełnianą ścierkę i oczyścić powierzchnię okna, unikając intensywnego tarcia powłoki lakierniczej.

    Pozostawić na około 30 minut do wyschnięcia.

    Za pomocą drugiej ścierki sprawnymi ruchami nałożyć równomierną, cienką (!) warstwę balsamu. Nakładać w jednym kierunku (od lewej do prawej lub z góry do dołu).

    Nie polerować, nie zacierać.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 30 min.
   • Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia lub na nagrzanych powierzchniach.

    Nie stosować w temperaturze poniżej 15 °C.

    Proszę stosować wyłącznie ścierki wchodzące w skład zestawu.

    Wszystkie niedrewniane materiały (np. okucia, szyby, klamki itp.) nie mogą wejść w kontakt z preparatem do pielęgnacji, względnie należy je natychmiast ostrożnie umyć wodą.

   • Suszenie

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    W niższych temperaturach, przy wyższej wilgotności lub w razie przekroczenia maksymalnej grubości warstwy proces schnięcia może się znacząco wydłużyć!

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 5 ml - 10 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 5-10 ml/m² na jedną warstwę

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.