• Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur [eco]
  ECO
  Produkt

  Nr art. 771001

  Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur [eco]

  Wodna lazura na bazie surowców odnawialnych, przeznaczona do drewna stosowanego na zewnętrz i we wnętrzach

  Ecolabel Logo eps
  Kolor: bezbarwny | 7710

  Kolor: bezbarwny | 7710

  Wybierz kolor

  Uwaga:
  Produkt w tej wielkości opakowania jest wycofanym z produkcji i dlatego dostępny będzie tylko do wyczerpania zapasów magazynowych.

  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Na bazie olejów roślinnych
  Gęstość (20 °C) około 1,02 g/cm³
  Zapach łagodny
  Stopień połysku głęboki mat
  Lepkość 300 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Drewniane boksy pszczele, ule i inne drewniane elementy w pszczelarstwie
  • Wyposażenie placów zabaw
  • Zrównoważone budownictwo, nadające się do certyfikacji w ramach DGnB (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego), LEED (Lider w projektowaniu energetycznym i środowiskowym), BNB (System Oceny Budownictwa Zrównoważonego)

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Produkt wodny, o bardzo małej zawartości rozpuszczalnika
  • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
  • Materiał tiksotropowy
  • Dobra rozlewność
  • Odporność na wpływ czynników atmosferycznych i na promieniowanie UV
  • Długie okresy między renowacjami
  • Produkt oparty na surowcach odnawialnych, zawiera ich co najmniej 80%.
  • Produkt nie zawiera substancji biobójczych
  • Potwierdzona nieszkodliwość dla pszczół
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Luźne lub spękane sęki oraz otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków (np. rozcieńczalnika Verdünnung V 101 lub rozcieńczalnika nitro albo uniwersalnego).

    Aby możliwie ograniczyć stosowanie środków ochrony drewna, konstrukcja powinna sprzyjać odprowadzaniu wody (należy unikać poziomych płaszczyzn, otwartych cięć czołowych, szczelin kapilarnych, zastoin wody i wilgoci, kontaktu z wodą rozbryzgową, ostrych krawędzi).

    Drewno, które ma być zabezpieczone przed zgnilizną i sinizną, należy uprzednio zaimpregnować odpowiednim środkiem do ochrony drewna* (nie jest wymagane w przypadku drewna stosowanego w pomieszczeniach zamkniętych).

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

    Stare, nieuszkodzone powłoki malarskie należy przeszlifować.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airless/airmix / pistolet kubełkowy / malowanie pędzlem
   • Materiał starannie rozmieszać.

    Malowanie pędzlem, natrysk

    Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Nałożyć 2 warstwy z lekkim międzyszlifem.

    W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.

     

    Powierzchnie cięć czołowych (poprzecznych) należy zabezpieczyć przed chłonięciem wody poprzez wielokrotne pmalowanie materiałem w odpowiednim kolorze. Alternatywnie na powierzchnie cięć czołowych można przed nałożeniem powłoki końcowej nanieść Induline SW-910.

    Sąsiadujące ze sobą powierzchnie należy pokrywać tylko materiałem o tym samym numerze partii (materiał z różnych partii należy uprzednio wymieszać), w przeciwnym razie mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorze, połysku i fakturze.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Nie stosować w temperaturze poniżej + 5°C

    Przy zbyt niskich temperaturach i zbyt wysokiej wilgotności powietrza właściwości te są osiągane z opóźnieniem.

    Każda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i połysku.

    Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniem kondensatu.

     

    Produkt zasadniczo nadaje się również do drewna bogatego w garbniki (jak np. dąb, robinia, akacja).
    Mogą jednak wystąpić reakcje z rozpuszczalnymi w wodzie składnikami drewna, które mogą powodować przebarwienia powłoki malarskiej, a tym samym do pogorszenia wyglądu (dotyczy to w szczególności odcieni białych i szarych).

    W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.

     

    Wersja bezbarwna i biała nadają się do stosowania wyłącznie na powierzchniach nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, np. na podbitkach dachowych itp.

    Ze względu na różne właściwości kryjące białych i pastelowych odcieni lazur, wygląd może się różnić w zależności od podłoża. Należy wcześniej sprawdzić, czy składniki drewna mogą powodować przebarwienia na powierzchni lazury.

    Ze względu na niską ochronę tych kolorów przed promieniowaniem UV, należy liczyć się z krótszymi okresami między kolejnymi konserwacjami.

    W celu uwzględnienia i wyjaśnienia tych kwestii należy wcześniej wykonać powierzchnię próbną, aby zapewnić oczekiwane właściwości powierzchni.

     

    *Informacje na temat samozapłonu:

    W testach zewnętrznych testowany produkt wykazał znacznie niższą reaktywność w porównaniu z klasycznymi produktami referencyjnymi do suszenia oksydacyjnego. Ryzyko samozapłonu można zatem sklasyfikować jako niższe.

    Należy zauważyć, że testy przeprowadzone przez EPH nie mogły uwzględnić wszystkich możliwych scenariuszy, które mogą wystąpić w praktyce. Na przykład kontakt przedmiotów i mediów zanieczyszczonych tym produktem, takich jak szmaty lub pyły, z innymi wysoce łatwopalnymi środkami, takimi jak pyły zawierające azotan celulozy lub niektóre rozpuszczalniki, może prowadzić do warunków powodujących zapłon.

    Unikać nadmiernego rozpylania.

    Przed zmiataniem świeżego pyłu po natrysku należy zaczekać, aż wyschnie.

    Osiadający pył aerozolowy należy regularnie usuwać do ognioodpornych pojemników na odpady i spryskiwać wodą, aby zapobiec jego ewentualnemu zapłonowi, zwłaszcza w przypadku dużych ilości tych zanieczyszczeń.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka uzyskuje po około 1 godzinie, kolejne warstwy można nakładać po około 8 godzinach

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

    Zależnie od gatunku drewna, np. w przypadku dębiny, może dochodzić do spowodowanego przez składniki wydłużania się procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix / pistolet kubełkowy / malowanie pędzlem
   • pędzel z akrylowym włosiem, ławkowiec,
    pistolet kubełkowy, urządzenia natryskowe airless/airmix

   • Szczotki z włosiem z tworzywa sztucznego, ławkowce, pistolety kubełkowe, sprzęt do natrysku bezpowietrznego/powietrznomieszanego

     

    Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 80 ml - 100 ml / m² na jedną warstwę
   • około 80 - 100 ml/m² na jedną warstwę
    Nakładać co najmniej dwie warstwy

  • Wskazówki ogólne
   • DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków":
    .
    Produkt ten spełnia limity migracji metali ciężkich do zabawek dziecięcych zgodnie z normą DIN EN 71-3 i tym samym spełnia jeden z kilku dalszych wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek dziecięcych zgodnie z unijną "dyrektywą zabawkową" (2009/48/WE).

     

    W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Przestrzegać przepisów dotyczących konstrukcyjnej ochrony drewna.

    Nie stosować na powierzchniach poziomych bez spadków drenażowych i bez promienia krawędzi, unikać zastoin wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.