Nr art. 710905

HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1

Podwyższonej skuteczności rozpuszczalnikowa lazura ochronna klasy premium do drewna

Stopień połysku
mat
Kolor: srebrnoszary (RC-970) | 7109

Kolor: srebrnoszary (RC-970) | 7109

Wybierz kolor
Dostępność w Centrach Serwisowych
Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

Broszury i katalogi

product.brochures.loading

Wskazówki bezpieczeństwa

 • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

Dane techniczne produktu

W stanie dostarczanym

Spoiwo żywica alkidowa
Gęstość (20 °C) około 0,87 g/cm³
Zapach rozpuszczalnikowy, po wyschnięciu - bez zapachu
Stopień połysku mat
Lepkość około 80 s ISO 2431/3 mm

Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

Zakres zastosowania

 • do zastosowań zewnętrznych
 • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
 • do elementów niestabilnych wymiarowo
 • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
 • Do drewna stosowanego na zewnątrz
 • Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
 • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
 • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa

Właściwości

 • produkt rozpuszczalnikowy
 • Lazura cienkowarstwowa
 • 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
 • Profilaktycznie chroni przed: wilgocią, promieniowaniem UV, zgnilizną, sinizną, pleśnią, glonami i żerowaniem os
 • Wnika głęboko w podłoże
 • Pozwala drewnu oddychać
 • Intensywne kolory
 • Nie łuszczy się
 • Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
 • Przygotowanie do pracy
  • Wymagania wobec podłoża

   Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

   Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

   Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

  • Przygotowania

   Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, łyko i brud należy całkowicie usunąć

   Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik (art. 1345).

   Gładkie, oheblowane powierzchnie drewna należy w miarę możliwości oszlifować i oczyścić z pyłu przed nałożeniem powłoki, aby zapewnić lepsze przyjmowanie koloru przez podłoże.

   Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

 • Sposób stosowania
  • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
  • Wymieszać przed użyciem
  • malowanie pędzlem/zanurzanie/flutacja/natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach
  • Warunki stosowania

   Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

  • Materiał starannie rozmieszać.

   Firmy specjalistyczne: malowanie pędzlem, zanurzanie, flutacja, natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach.

   Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

   Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.

   W przypadku dębiny zaleca się nałożenie dodatkowej, bezbarwnej powłoki gruntującej.

   Sąsiadujące ze sobą powierzchnie należy pokrywać tylko materiałem o tym samym numerze partii (materiał z różnych partii należy uprzednio wymieszać), w przeciwnym razie mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorze, połysku i fakturze.

   Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

 • Wskazówki wykonawcze
  • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 12 godz.
  • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

   Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

   W razie nakładania następnych warstw z innych materiałów lakierniczych zaleca się sprawdzenie przyczepności.

   Wariant biały można stosować wyłącznie na powierzchniach zewnętrznych nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, takich jak podbitki dachowe itp. lub jako powłokę gruntującą.

   Ze względu na różne właściwości kryjące białych i pastelowych odcieni lazur, wygląd może się różnić w zależności od podłoża. Należy wcześniej sprawdzić, czy składniki drewna mogą powodować przebarwienia na powierzchni lazury.

   Ze względu na niską ochronę tych kolorów przed promieniowaniem UV, należy liczyć się z krótszymi okresami między kolejnymi konserwacjami.

   W celu uwzględnienia i wyjaśnienia tych kwestii należy wcześniej wykonać powierzchnię próbną, aby zapewnić oczekiwane właściwości powierzchni.

   W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku.

   Powierzchnie cięć czołowych drewna uszczelnić za pomocą MSL-40 w odpowiednim kolorze (nanieść przynajmniej 2 warstwy).

   Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

   Każda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i połysku.

  • Suszenie

   około 12 godzin w temp. 20 °C i 65 % wilgotności względnej powietrza.

   Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

   Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   Pomimo iż powierzchnia jest sucha w dotyku, trudnolotne rozpuszczalniki mogą jeszcze przez wiele dni powodować, że pomalowane powierzchnie w dotyku sprawiać będą wrażenie wilgotnych.

   Ta właściwość nie jest wadą produktu!

   Możliwie jak największa wymiana powietrza przyspieszy odparowanie tych rozpuszczalników.

  • Rozcieńczanie

   Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

 • Narzędzia/czyszczenie
  • malowanie pędzlem/zanurzanie/flutacja/natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach
  • Pędzel (z naturalnego włosia), wanna zanurzeniowa, urządzenie do flutacji, zamknięte urządzenia natryskowe

  • Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.

   Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

 • Przechowywanie/trwałość
  • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
  • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

 • Zużycie
  • Łączne zużycie 205 ml - 250 ml Total / m²
  • Profilaktycznie skuteczna wobec sinizny i zgnilizny przy zużyciu 205-250 ml/m² w co najmniej 2 warstwach

  • Drewno heblowane lub o bardzo dużej gęstości jest mniej chłonne, w związku z czym może wymagać nałożenia 3 warstwy.

 • Wskazówki ogólne
  • W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    

   Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy (w Niemczech m.in. DIN 68800-1 i -3) działania związane z zabezpieczeniem drewna, nawet w przypadku nienośnych elementów drewnianych, muszą być starannie i odpowiednio wcześnie zaplanowane w porozumieniu ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w budowę (architekt, klient, wykonawca budowlany), z uwzględnieniem wymagań prawnych i warunków panujących na budowie. Stosowanie biobójczych ("chemicznych") środków do konserwacji drewna należy zatem zawsze odpowiednio zaznaczyć przed sprzedażą lub wcześniej uzgodnić na piśmie z klientem. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do specyficznych dla danego kraju i zamówienia konfliktów z wymaganiami prawnymi, specyfikacjami normatywnymi lub systemami certyfikacji. W przypadku uzgadniania środków ochrony drewna poprzez zastosowanie biobójczych ("chemicznych") środków ochrony drewna na elementach drewnianych, które mają być wykonane, serwis techniczny firmy Remmers chętnie przedstawi po konsultacji odpowiedni projekt.

    

   Przestrzegać przepisów dotyczących konstrukcyjnej ochrony drewna.

   Nie stosować na powierzchniach poziomych bez spadków drenażowych i bez promienia krawędzi, unikać zastoin wilgoci.

 • Informacja dotycząca utylizacji
  • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

   Kod odpadu 03 02 02* środki do konserwacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

 • Bezpieczeństwo/przepisy
  • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.