• Protect MKT 1
 • Protect MKT 1
  • Protect MKT 1
  • Protect MKT 1

  Nr art. 302481

  Protect MKT 1

  Glono- i grzybobójczy preparat do zabezpieczania MB 2K, farb dyspersyjnych i lazur

  Wariant
  3024 | Protect MKT 1
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Wskazówki bezpieczeństwa

  • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd biaława dyspersja
  Gęstość (20 °C) Ok. 1,05 g/cm³
  Zawartość fazy stałej 24,0 – 34,0 % (145 °C)
  Zapach łagodny
  Rozpuszczalność tworzy dyspersję w wodzie
  Odczyn pH (20 °C) 6,0 – 8,0
  Skład Synergiczna kombinacja fungi- i algicydów

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Konserwant powłoki MB 2K do ochrony przed porastaniem przez glony i grzyby, w szczególności przed astaksantynę
  • Konserwant do farb dyspersyjnych i lazur, do ochrony przed porastaniem przez pleśnie i glony
  • Odporny na wymywanie i oddziaływanie ultrafioletu

  Właściwości

  • Bardzo dobre spektrum działania na grzyby, glony i drożdże
  • Wodny preparat konserwujący
  • Długotrwała stabilność dzięki działaniu na zasadzie depozytu (stopniowo uwalnianego zapasu substancji czynnej)
  • Przechowywanie/trwałość
   • Przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

  • Zużycie
   • Zależnie od sposobu stosowania

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.